Zorgverstrekkerskaart

Voor wie?

Met de zorgverstrekkerskaart kunnen zorgverstrekkers binnen alle zones parkeren.

Wie ?

 • Het beroep van zorgverstrekker uitoefenen.
 • Eén kaart per zorgverstrekker, één nummerplaat per kaart.
 • Domicilie is onbelangrijk.
 • De zorgverstrekkerskaart is 1 jaar geldig.

Procedure

Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en bezorg het ingevuld aan de parkeerbeheerder.

Prijs

De zorgverstrekkerskaart is gratis.

Wat meebrengen

 • Bewijs dat je tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever).
 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een vignet nodig is.
 • Identiteitskaart van de aanvrager.
 • Het oude vignet.
 • Indien de wagen op naam van een andere persoon staat: een attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is.
 • Indien het een bedrijfsvoertuig betreft: attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
 • Indien het een leasewagen - eigen bedrijf - betreft: kopie van het leasecontract + kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf.
 • Indien het een leasewagen - werknemer - betreft: kopie van het leasecontract + attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
 • Indien het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat je met de wagen mag rijden.

Opgelet: in de blauwe zone op de parking Demervallei is je bewonerskaart niet geldig. Daar moet je dus altijd een parkeerschijf leggen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?