Zonder asbest

Volgens het Actieplan Asbestafbouw moeten tegen 2034 de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. De Vlaamse regering streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook de stad Aarschot wil haar steentje bijdragen en heeft daarom overeenkomsten met Ecowerf en IGO. Samen maken we Vlaanderen asbestveilig!

Niet-hechtgebonden asbest

IGO legt voor onze inwoners de focus op de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest in hermetische zone (asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding).

In dit asbestproject kunnen particulieren in het werkingsgebied van IGO een asbestdeskundige inschakelen die de woning van de particulier zal bezoeken, er staalnamen zal uitvoeren en vervolgens een rapport zal opmaken. Als er asbest wordt vastgesteld, kan de particulier intekenen voor onze groepsaankoop voor asbestverwijdering van niet-hechtgebonden asbest door een erkende asbestverwijderaar.

Is deze groepsaankoop iets voor jou? Ga dan naar de website van IGO voor meer informatie.

Gebonden asbest

Ecowerf daarentegen voorziet in de ophaling aan huis van onder meer asbestleien en -platen.

De focus ligt op asbest toegepast in dakbedekking, die beperkt is tot een dakoppervlakte van 150 m². EcoWerf aanvaardt enkel gebonden asbest zoals (golf)platen en asbestleien. Zowel inwoners, verenigingen, kmo's, scholen als het lokaal bestuur kunnen gebruik maken van de dienstverlening.

Wens je jouw asbest te laten ophalen aan huis, vul dan het aanvraagformulier in op www.ecowerf.be. De asbestcoach van EcoWerf neemt vervolgens contact met je op en plant een huisbezoek in. De asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken. Verder spreken jullie af waar de zakken veilig en goed bereikbaar moeten aangeboden worden voor ophaling en leggen de ophaaldatum vast. Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de asbestzakken ophalen en vervoert deze veilig naar de gespecialiseerde verwerker.

Je betaalt slechts 30 euro per asbestzak, een bedrag dat de OVAM heeft vastgelegd en dat geldt in heel Vlaanderen. Hierin inbegrepen zit een plaatsbezoek, de ophaling van de asbestzakken en de milieuveilige verwerking. Elk gezin kan gebruik maken van maximaal 1 aanvraag per jaar van maximaal 5 asbestzakken. Per aanvraag ontvang je ook 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-mondmasker, handschoenen, overall).

De huisbezoeken starten vanaf 1 februari 2023, de eerste ophalingen vinden plaats vanaf half februari. Houd er rekening mee dat er een wachttijd is tussen de verschillende stappen bij je aanvraag en dat het aantal aanvragen dat EcoWerf kan behandelen beperkt is. Het project loopt tot december 2026.

Per jaar kan je maximaal 5 asbestzakken laten ophalen.

Grotere volumes gebonden asbest

Voor grotere volumes kan je geen beroep doen op de ophaling via EcoWerf. Je neemt daarvoor best contact op met een private asbestophaler of -verwijderaar. Je kan een erkend privébedrijf inschakelen, dat je kan terugvinden op www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Het blijft ook steeds mogelijk om gebonden asbest af te leveren bij het recyclagepark in Aarschot of het EcoWerf-recyclagepark in Messelbroek. De eerste 200 kg/jaar is gratis, nadien betaal je € 0,17/kg. Het is verplicht om je asbest op het recyclagepark verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm. Kleine stukken kan je ook dubbel verpakken in transparante zakken. Op het recyclagepark Messelbroek mogen de stukken maximum 2,90 m lang en 1 meter breed zijn.

Meer info?

zonderasbest.be

Bent u tevreden met de info op deze pagina?