Social media

Zitdag invullen aangifte personenbelasting

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aangifte in de personenbelasting? Medewerkers van de FOD Financiën komen je graag helpen op de zitdagen in Aarschot.

De zitdagen voor het invullen van je aangifte in de personenbelasting vinden plaats op:

  • Donderdag 24 mei van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur in het Capucienenklooster (Stadspark 1 - 3200 Aarschot)
  • Dinsdag 5 juni van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur in Zaal Den Akker (Diestsesteenweg 326 - 3202 Rillaar)

Opgelet!

Ook al heb je per post je bruine omslag met de documenten voor je aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2018) nog niet ontvangen, je kan toch terecht op de zitdag om je aangifte via 'tax on web' te laten invullen.

Voor elke in te vullen aangifte moet de desbetreffende identiteitskaart voorgelegd worden.