Word jij ook een ambassadeur van de trage wegen?

Gepubliceerd op vrijdag 15 mei 2020
De stad Aarschot wil de trage wegen op haar grondgebied zo goed mogelijk onderhouden. Ze wil de verenigingen, landbouwers en inwoners hier graag bij betrekken. Verenigingen en landbouwers die zich engageren, ontvangen vanaf 1 juni een subsidie.

Op donderdag 14 mei keurde de gemeenteraad het bijhorende subsidiereglement goed.

Peter- en meterschap door verenigingen en landbouwers

Verenigingen en landbouwers die peter of meter worden van één of meerdere trage wegen, staan in voor het onderhoud en zorgen ervoor dat de betrokken wegen het hele jaar door toegankelijk zijn. Ze maaien de begroeiing, ruimen zwerfvuil en bezorgen de dienst Mobiliteit regelmatig een verslag van de toestand van de weg. Hiervoor krijgen ze van de stad een vergoeding per lopende meter.

Voorwaarde is wel dat de vereniging erkend is door de stad Aarschot en dat het onderhoud op een duurzame manier gebeurt, zonder gebruik te maken van herbiciden. 

Op donderdag 14 mei gaf de Aarschotse gemeenteraad groen licht voor het bijhorende subsidiereglement. Het reglement treedt in voege op 1 juni en loopt tot en met 2025.

Peter- en meterschap door particulieren

Ook Aarschottenaren die in de buurt van een trage weg wonen of regelmatig een tragewegenwandeling maken, kunnen zich engageren om de trage weg van hun keuze in het oog te houden. Ze signaleren problemen aan de dienst Mobiliteit en verwittigen de dienst als het gras te hoog staat, er een boom is omgevallen enz. Op die manier fungeren ze als ambassadeur van onze trage wegen en promoten ze de trage wegen in hun omgeving.

Interesse?

Geïnteresseerde inwoners, landbouwers of verenigingen kunnen contact opnemen met de dienst Mobiliteit via mobiliteit@aarschot.be. De keuze van de trage weg(en) volgt in onderling overleg.

Draagvlak vergroten

Met dit initiatief wil het stadsbestuur de Aarschotse verenigingen, landbouwers en burgers warm maken voor de trage wegen in de stad en het draagvlak vergroten. Iedereen heeft er baat bij dat de trage wegen er netjes bijliggen en maximaal benut worden. Daarom deze warme oproep: word jij ook een ambassadeur van onze trage wegen?