Werkzaamheden langs Ter Heidelaan en Duracell-rotonde starten op 3 augustus

Gepubliceerd op woensdag 8 juli 2020
Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 3 augustus 2020 met de werkzaamheden langs de Duracell-rotonde en de Ter Heidelaan (R25). Ze begint in augustus met de voorbereidingen van de nutsbedrijven. In oktober start Wegen en Verkeer met riolerings- en wegenwerken, die ongeveer één jaar zullen duren.

Begin dit jaar communiceerde Wegen en Verkeer dat de werkzaamheden uitgesteld werden tot de zomer van 2020, omdat er overleg nodig was met de lokale besturen over de fasering van de werken en de minderhinder-maatregelen. Volgens de aangepaste planning starten de werken begin augustus met de voorbereidingen van de nutsbedrijven, die tot begin oktober hun leidingen zullen verplaatsen. In oktober start Wegen en Verkeer met de riolerings- en wegenwerken, die ongeveer één jaar zullen duren. Samen met de gemeentebesturen heeft Wegen en Verkeer er alles aan gedaan om tot een planning en een uitvoeringsmethode te komen die de hinder zoveel mogelijk beperkt. Op maandag 29 juni kregen de ondernemers met vestigingen in de werfzone de kans om vragen te stellen via het online infomoment.

Voorbereidende rooiwerken vanaf augustus

Vooraleer de effectieve nuts- en wegenwerken kunnen starten, worden er op bepaalde plaatsen langs de Ter Heidelaan en de rotonde bomen en struiken gerooid. Deze werken mogen enkel plaatsvinden buiten de schoontijd, de periode van 15 maart tot 1 juli waarin vogels broeden. De aannemer had in het voorjaar van 2020 onvoldoende tijd om de voorbereidende rooiwerken voor de start van het broedseizoen af te ronden. Daarom worden de werken nu op 3 augustus aangevat.

Nutswerken tot begin oktober

Alvorens Wegen en Verkeer haar werkzaamheden aan de riolering en het wegdek kan aanvatten, moeten de nutsbedrijven de bestaande nutsleidingen voor elektriciteit, telecom, gas ... verplaatsen en eventueel vernieuwen. Dit is nodig om voldoende ruimte vrij te maken voor de nieuwe weginfrastructuur. De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten van zodra de rooiwerken zijn uitgevoerd en duren tot begin oktober 2020.

Wegen en Verkeer werkt tot najaar 2021

In oktober start Wegen en Verkeer met riolerings- en wegeniswerken die ongeveer één jaar zullen duren. Met dit project wil Wegen en Verkeer de rotonde beter bestand maken tegen het zwaar verkeer en de Ter Heidelaan veiliger maken voor auto’s en fietsers. Zowel de rotonde als de drie armen ervan, krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Dit moet de rotonde sterker maken. Daarnaast vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek van de Ter Heidelaan en maakt het de gewestweg veiliger voor autoverkeer, door een aanpassing van de bocht tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg. Fietsers krijgen over de volledige lengte van de projectzone gescheiden fietspaden.

Werken in 5 fasen vermindert de hinder

Samen met de nutsbedrijven zal Wegen en Verkeer de werkzaamheden uitvoeren in 5 grote fasen. De voorbije maanden werd de fasering met de stad Aarschot en de gemeente Begijnendijk afgestemd om de hinder voor alle handelaars en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.

Wegen en Verkeer informeert online tijdens de coronacrisis

Op het online infomoment van maandag 29 juni kregen de handelaars die gevestigd zijn binnen de werfzone de kans om vragen te stellen bij de vernieuwde fasering. Wegen en Verkeer communiceert de komende dagen en weken naar de andere omliggende bedrijven en omwonenden in de ruimere omgeving.

Meer info?

Meer informatie over de 5 fasen en de omleidingen voor het verkeer vind je op www.wegenenverkeer.be/terheidelaan.