Werken in Gasthuisstraat

Gepubliceerd op maandag 9 mei 2022
Nutsmaatschappijen Fluvius en De Watergroep gaan aan de slag in de Gasthuisstraat en een gedeelte van het Schaluin. Tussen de Koemarkt en de Schaluinevest worden aanpassingen gedaan aan het distributienet. De stad Aarschot laat meteen ook de stoep vernieuwen.

Over welke werken gaat het?

Fluvius en De Watergroep voeren optimalisatiewerken uit aan de nutskabels en -leidingen voor elektriciteit, water en telecom. Dat doen ze aan de kant van de even huisnummers in de Gasthuisstraat en een stukje van het Schaluin, tussen de Koemarkt (Bogaardenlaan) en de Schaluinevest.

Omdat de nutsmaatschappijen de stoepen zullen moeten opbreken, maakt de stad Aarschot hiervan handig gebruik om aansluitend de stoep te herstellen met nieuwe klinkers.

De werken starten op donderdag 12 mei 2022 en worden in twee fases uitgevoerd:

  • Fase 1: van Gasthuisstraat 2 (hoek Koemarkt/Bogaardenlaan) tot Gasthuisstraat 16, van 12 mei tot vermoedelijk 10 juni 2022.
  • Fase 2: van Gasthuisstraat 16 tot Schaluin 16 (hoek Schaluinevest), vermoedelijk van 6 juni tot 1 juli 2022

Telkens gebeuren eerst de nutswerken, aansluitend volgen de klinkerwerken.

De werken zijn afhankelijk van het weer. Bij slecht weer (of door andere omstandigheden) kan de timing nog wijzigen.

Lokale hinder, enkelrichting voor autoverkeer aan werfzone

Door de nutswerken en de vernieuwing van de stoepen te combineren, beperken we de hinder in de tijd. We vermijden immers dat de stoepen een tweede keer moeten worden opengelegd.

De werken brengen echter wel wat lokale hinder met zich mee.

  • Wanneer er vlak voor de deur gewerkt wordt, is de toegang tijdelijk wat moeilijker. De aannemer doet wel het nodige om iedereen maximaal bereikbaar te houden, bijvoorbeeld door wandelbruggetjes te plaatsen.
  • De stoep waaraan gewerkt wordt is niet beschikbaar. Voetgangers steken over en wandelen op de stoep aan de overzijde van de straat.
  • Fietsers kunnen de werken in beide richtingen voorbijrijden.
  • Om de werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren, geldt er enkelrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken.
    • Verkeer kan de werken voorbijrijden vanaf Schaluin/Schaluinevest richting de Koemarkt/Bogaardenlaan/Bekaflaan.
    • Vanaf de Koemarkt/Bogaardenlaan/Bekaflaan kan gemotoriseerd verkeer de Gasthuisstraat niet inrijden. Er geldt een omleiding via de Elisabethlaan richting de ovonde en het Schaluin.

Horeca in de werfzone

Waar de werken een horeca- of handelszaak kruisen, wordt het nodige gedaan door de aannemer om de toegankelijkheid te garanderen. Ook leveringen kunnen altijd gebeuren, al moeten leveranciers de tijdelijke enkelrichting volgen (aanrijden via de ovonde en het Schaluin).

Op de plaatsen waar terrassen voor de horecazaken staan, is de ruimte te beperkt om de werken vlot te kunnen uitvoeren. Om die reden moeten de terrassen tijdelijk weggehaald worden. Na afloop van de werken kunnen de terrassen worden teruggeplaatst. Als alles volgens de planning verloopt, is dat in de week van 13 juni het geval voor fase 1.