Werken hervatten met versteviging bouwput

De afgelopen periode stonden de werken voor Project Harry in de Martelarenstraat eerder op een laag pitje. Maar sinds maandag 8 april steekt de aannemer opnieuw een tandje bij en hervat hij de werken. 
 
Hinder blijft beperkt
Momenteel zijn de beschoeiingswerken ter versteviging van de bouwput volop aan de gang. Via profielen en stalen platen bouwt de aannemer een keermuur rondom de bouwput. Deze werken duren ongeveer een tweetal weken. Het intrillen van de profielen en platen kan lichte geluidshinder veroorzaken, maar dit blijft beperkt in tijd en omvang. 
 
Parkeerverbod
Gedurende de werken zal er tot eind april een parkeerverbod gelden in de Capucienenstraat (zijde Martelarenstraat) ter hoogte van de werf. De aannemer zal deze zone gebruiken als leverings- en werkzone. 
 
Planning
Wanneer de keermuur volledig is afgewerkt, zijn de archeologen opnieuw aan zet. Zodra het archeologisch onderzoek is afgerond, kan de aannemer de kelder verder afgraven. Dat gebeurt vermoedelijk net voor of net na het zomers bouwverlof (midden juli - begin augustus). Meer informatie hierover volgt later.
 
Onderaan vind je de volledige bewonersbrief van deze werken.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?