Werken Duracell-rotonde en Ter Heidelaan: tijdelijke rijweg voor minder hinder

Gepubliceerd op maandag 27 april 2020
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal bij de start van de werken aan de 'Duracell-rotonde' in het najaar van 2020, een tijdelijke rijweg aanleggen ten zuiden van de rotonde. Het verkeer vanuit Betekom en Begijnendijk kan tijdens de werken die rijweg gebruiken om aan de rotonde rechtsaf te draaien.

Met deze maatregel wil Wegen en Verkeer de verkeersdrukte die verwacht wordt als gevolg van de werken, beter spreiden over de regio. Voor de fietsers komt er ook een alternatief dubbelrichtingsfietspad langs de tijdelijke rijweg.

Werken aan Duracell-rotonde en Ter Heidelaan in drie fasen

Tijdens de eerste en meest impactvolle fase van de onderhoudswerken wordt de Duracell-rotonde heraangelegd. De Ter Heidelaan wordt afgesloten vanaf de rotonde tot aan het kruispunt met de Nijverheidslaan. Doorgaand verkeer zal in beide richtingen via de Nijverheidslaan en de Leuvensesteenweg (N19) verlopen. Autoverkeer vanuit Betekom en Begijnendijk kan de tijdelijke eenrichtingsweg gebruiken langs de rotonde. In fase 2 schuiven de werken verder op richting de Liersesteenweg (N10) en is verkeer vanaf de Liersesteenweg richting de Duracell-rotonde opnieuw mogelijk. Tijdens een derde en laatste fase vinden er enkele nachten asfalteringswerken plaats en zal het verkeer ‘s nachts omgeleid worden.

Tijdelijke rijweg als minderhinder-maatregel

De aanleg van een tijdelijke rijweg is een zogenaamde “minderhinder-maatregel” die de hinder tijdens de werken moet beperken. Om de maatregel mogelijk te maken, moet Wegen en Verkeer wel eerst nog een “omgevingsvergunning” aanvragen. Die procedure zal in totaal zes maanden duren. Daardoor zullen de werken pas in het najaar van 2020 kunnen starten en niet in de zomermaanden, zoals eerder aangekondigd werd. 

Structureel onderhoud en aanpassingen voor meer verkeersveiligheid

Over een afstand van ongeveer 2 kilometer van aan de Duracell-rotonde tot aan de Liersesteenweg (N10) is het wegdek op verschillende plaatsen verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Ook de verkeerssituatie voor fietsers op de Duracell-rotonde en langs de Ter Heidelaan voldoet niet langer aan de normen die Wegen en Verkeer vooropstelt voor fietsvoorzieningen. In het najaar start Wegen en Verkeer daarom met de heraanleg van de Duracell-rotonde, een structureel onderhoud van het wegdek en de aanpassing van de fietspaden langs de Ter Heidelaan.

Meer info?

www.wegenenverkeer.be/aarschot