Social media

Werken aan de onbevaarbare waterlopen

Van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 voert de provincie Vlaams-Brabant ruimingswerken uit aan de waterlopen die ze beheert.

Het is de bedoeling om ongewenste materialen en voorwerpen weg te nemen, zoals afval, afbraakmateriaal, takken en grove plantenresten. Die veroorzaken opstoppingen of overwelvingen. Er worden dus geen slibruimingen uitgevoerd.

Demer Zuid

In Aarschot wordt gewerkt aan:

 • Heidelaakbeek
 • Moutlaak
 • Vennebeek

Het bedrijf "AD bvba" zal de werken uitvoeren. Voor meldingen of verzoeken over de werken kan je terecht bij Karlien Boon (016 26 75 72 - waterwerken@vlaamsbrabant.be).

Demer Noord

In Aarschot wordt gewerkt aan:

 • Grote Motte
 • Oude Motte
 • Grote Laak
 • Wielantsvliet
 • Ijsbeek
 • Venneloop
 • Muggenbergloop
 • Ossebeek
 • Leengoedhol
 • Wolfseikloop
 • Kleine Laak
 • Heilaak
 • Herseltseloop
 • Bloemsehoeveloop
 • Kalsterloop
 • Mortelloop

Het bedrijf "Geerts BVBA" zal de werken uitvoeren. Voor meldingen of verzoeken over de werken kan je terecht bij Wendy Philippaers (016 26 75 67 - waterwerken@vlaamsbrabant.be).