Social media

Wegenis- en rioleringswerken omgeving Doornbergstraat

Hieronder kan je de presentatie bekijken die tijdens de eerste infoavond over de wegenis- en rioleringswerken in de omgeving van de Doornbergstraat getoond werd.

Intussen werden de rioleringswerken in de Doornbergstraat aanbesteed. De opdrachtgever is niet de stad, maar RioPact, de rioolnetbeheerder van de stad. Binnenkort staat een infovergadering voor de bewoners en belanghebbenden op het programma.

Voorafgaand aan de eigenlijke rioleringswerken staat er heel wat archeologisch onderzoek te gebeuren. Dit is inbegrepen in de opdracht van de aannemer. Volgens de huidige planning zullen de werken in het najaar van 2017 van start gaan.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?