Social media

Wegenis- en rioleringswerken omgeving Doornbergstraat

Momenteel zijn de rioleringswerken aan het gedeelte dat aansluit op de Langdorpsesteenweg aan de gang. Als alles verder volgens plan verloopt, kunnen de werken in de Doornbergstraat midden of eind maart afgerond worden, op uitzondering van de toplaag asfalt na. Vervolgens start de aannemer met de rioleringswerken op het gedeelte van de Langdorpsesteenweg. Tijdens deze werken wordt er een omleiding voorzien via onder meer de Oude Mechelsebaan. Doorgaand verkeer via de Langdorpsesteenweg is dan tijdelijk onmogelijk. Hetzelfde gedeelte van de Langdorpsesteenweg krijgt ook een volledig nieuw wegdek en gescheiden fietspaden. Deze werken zouden moeten afgerond zijn voor het bouwverlof.

Hieronder kan je de presentatie bekijken die tijdens de eerste infoavond over de wegenis- en rioleringswerken in de omgeving van de Doornbergstraat getoond werd.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?