Water van bouwwerven hergebruiken

België, en meer specifiek Vlaanderen, staat al jaren bovenaan het lijstje van Europese landen met enorme watertekorten. Omdat elke druppel telt, wil de stad Aarschot het hergebruik van water van bouwwerven vergemakkelijken.

Bemalingswater om watertekort te bestrijden

Door de hoge bevolkingsdichtheid is het waterverbruik in Vlaanderen hoog. Dat betekent dat de boeren tijdens lange droogteperiodes geen water uit beken en rivieren mogen oppompen en dat particulieren hun tuin tijdens zulke droogtes niet mogen besproeien. Daarom stimuleren we het hergebruik van bemalingswater van bouwwerven. Deze toepassing staat vandaag in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen.

Water opnieuw laten infiltreren of opvangen

Bemalen betekent ‘droogzuigen’. Het is een standaardprocedure op een bouwwerf. Vooraleer de funderingen van een gebouw gegoten worden, bemaalt men de bouwput. Dat wil zeggen dat men het grondwater wegzuigt om te voorkomen dat de bouwput volstroomt met water. Het water dat bij dat bemalen opgepompt wordt, verdwijnt vandaag vaak in de riool.

Daarom legt de stad de bouwheer de verplichting op om het opgepompte water ter beschikking te stellen van de buurt of op te vangen als hij meer dan 5 000 m³ per bouwwerf per jaar. bemaalt.

Voorwaarden voor bronbemaling

In eerste instantie moet de bouwheer het water opnieuw in de directe omgeving laten infiltreren. Als dat niet mogelijk is moet het water in beken, grachten of rivieren geloosd worden. Een laatste optie is dat de bouwheer het bemalingswater moet opvangen. Tijdens droogtes moet de bouwheer sondegestuurd bemalen. Er wordt dan alleen gepompt als het water te hoog staat. Als het waterpeil laag genoeg is, staan de pompen af.

Als bouwheer moet je er ook voor zorgen dat de omwonenden op een veilige en toegankelijke manier water kunnen aftappen. De bouwheer moet bovendien de nodige koppelstukken voorzien opdat landbouwers het bemalingswater kunnen hergebruiken.

Opgelet! Bemalingswater is geen drinkwater, je mag het dus op geen enkele manier consumeren. De tuin ermee besproeien, je wagen wassen of je oprit schoonmaken kan wel.

Meer info?

Voor vragen over het gebruik van bemalingswater of de voorwaarden waaraan je als bouwheer moet voldoen, kan je contact opnemen met de dienst Leefmilieu.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?