Social media

Wagdi zoekt info over Ourodenberg

Gepubliceerd op vrijdag 12 april 2019
De Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie stelt een volgende uitgave in de reeks 'Kroniek van Aarschot' samen. Voor deze uitgave is Wagdi op zoek naar informatie over Ourodenberg.

Heb jij informatie over Ourodenberg?

Over de wijk, het parochiaal centrum, het kerkhof, de verenigingen, de scholen, de handel, de Witte Molen...? Heb je verslagen, tijdschriften, brochures, dagbladen, boeken, foto's, prenten, tekeningen, interviews, anekdotes...? Alles is welkom!

Je kan je informatie over Ourodenberg inleveren aan de balie van het Stedelijk Museum (Elisabethlaan 103 - Aarschot) of bij Dominik Van Lommel (Roodhuisstraat 43 - Ourodenberg). Vergeet niet om je gegevens erbij te voegen, want alle overgemaakte stukken worden uiteraard ongeschonden terugbezorgd. Je kan je informatie eventueel ook doormailen naar info@wagdi.be.