Verkiezingen op 9 juni 2024

Gepubliceerd op donderdag 1 februari 2024
Op zondag 9 juni vinden de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen plaats. Hieronder vind je relevante info over deze verkiezingen.

Politiebesluit

Op zondag 9 juni 2024 vinden de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen plaats. Om de verkiezingscampagne vlot te laten verlopen vaardigde de provinciegouverneur een politiebesluit uit. Dat vind je onderaan deze pagina bij de downloads.

EU-burgers in België

Ken jij iemand die Europese burger is en in België verblijft? Of behoor jij zelf tot die groep? Dan kan ook jij hier in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement op 9 juni 2024 en op kandidaten op de Belgische lijst stemmen.
 
Let wel: als je dat doet, dan kan je niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.
 
Voorwaarden om op 9 juni 2024 te mogen stemmen
  1. Je bezit de nationaliteit van een EU-lidstaat
  2. Je hoofdverblijfplaats ligt in een Belgische gemeente of stad
  3. Je bent minstens 16 jaar oud
  4. Je beschikt over stemrecht
  5. Je bent ingeschreven op de kiezerslijst 

Hoe in te schrijven op de kiezerslijst

Je ontvangt daarna een officieel bericht als je door het college van burgemeester en schepenen als kiezer werd erkend.

Deed je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst en werd je toen als kiezer erkend? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving blijft behouden, ook voor alle toekomstige Europese verkiezingen.