Verkeerssignalisatie

De stad Aarschot is verantwoordelijk voor het onderhoud van de verkeerssignalisatie op haar grondgebied. Onder verkeerssignalisatie verstaan we zowel straatnaamborden als bijvoorbeeld een verkeersbord 'spelende kinderen'.

Burgers die een bord opmerken dat beschadigd is, zijn kleur verliest, onleesbaar wordt... kan dit melden bij de dienst Technische Zaken. De stad Aarschot zal deze signalisatie dan vervangen. Dit geldt niet alleen voor de borden maar ook voor de palen waarop de borden gemonteerd worden. Zie je beschadigde palen of palen die schuin staan? Dan kan je dit eveneens melden bij de dienst Technische Zaken.

Een aantal wegen op het grondgebied van Aarschot zijn in het beheer van het Vlaams Gewest. Het gaat hier om de Diestsesteenweg, de Herseltsesteenweg, de Liersesteenweg, de Leuvensesteenweg, de Steenweg op Sint-Joris-Winge, de Nieuwrodesesteenweg, de Ter Heidelaan en de Oostelijke en Westelijke Ringweg. Is er op deze wegen een probleem met de verkeerssignalisatie? Dan kan je dat melden bij de stad Aarschot, maar de stedelijke diensten zullen dit probleem niet zelf kunnen oplossen. Zij zullen deze problemen voor verdere afhandeling overmaken aan de gewestelijke overheid.

Belangrijk om weten is dat na een melding het probleem meestal niet meteen kan opgelost worden. Na een melding moet de desbetreffende signalisatie immers besteld worden. Om administratieve redenen en leveringstermijnen van de bedrijven kan het een drietal maanden duren vooraleer nieuwe signalisatie geplaatst kan worden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?