Verkeerslichten voor meer veiligheid

Op vraag van het stadsbestuur en de politie investeert projectontwikkelaar Dyls in aangepaste verkeerslichten op het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Albertlaan, de Leuvensestraat en de werfinrit van project De Torens ter hoogte van het Orleanshof.

De werken aan project De Torens langs de Leuvensestraat zijn omvangrijk en vragen om een goede organisatie, waaronder een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Op drukke momenten kan het werfverkeer immers toenemen.

Extra aandacht voor schoolgaande kinderen
De verkeerslichten moeten de veiligheid van alle weggebruikers garanderen. In het bijzonder die van de vele schoolgaande kinderen die er dagelijks te voet of met de fiets passeren.

Wil je weten hoe de lichten werken? Lees dan vlug onderstaande bewonersbrief voor meer info. 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?