Verhoogde pfas-waarden op site aan Herseltsesteenweg en Gaston Geenslaan

Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022
Op de site aan de Herseltsesteenweg werden verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater en de bodem. Voor de Gaston Geenslaan was dit enkel het geval in het grondwater.

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging in kaart te brengen. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor een aantal organische verbindingen die van nature niet in het milieu voorkomen. Naar aanleiding van deze inventarisatie voerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ook in Aarschot verkennende bodemonderzoeken uit op een aantal locaties. Op de site aan de Herseltsesteenweg werden verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater en de bodem. Voor de Gaston Geenslaan was dit enkel het geval in het grondwater.

 Voorzorgsmaatregelen

“Op basis van deze metingen raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid de omwonenden aan om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen om de blootstelling aan PFAS te verminderen”, verduidelijkt schepen van Leefmilieu Bert Van der Auwera. “Door de verhoogde PFAS-waarden op beide locaties is er voor omwonenden immers een mogelijk risico op herhaaldelijke blootstelling. Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel schadelijk zijn.”

We vinden het belangrijk om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren. De inwoners binnen de 100-meter zone rond de verontreinigde site aan de Herseltsesteenweg ontvangen deze week nog een brief met meer informatie over PFAS en de voorzorgsmaatregelen. Alle inwoners binnen de ruimere 500-meterzone rondom de twee verontreinigde sites vinden alle nodige informatie op de stedelijke website.

Op www.aarschot.be/PFAS kan je nagaan of je woning binnen de 500 meter rondom een verontreinigde site ligt. Is dat het geval, dan gebruik je best geen putwater meer om te koken of drankjes te bereiden, om er je zwembad mee te vullen of je groentetuin te bevochtigen. Je mag nog wel putwater gebruiken om je auto te wassen, het toilet door te spoelen of sierplanten water te geven.

Meer info?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op www.aarschot.be/PFAS of mail je vragen naar pfas@vlaanderen.be.