Ozon

Als oudercomité willen we ons steentje bijdragen tot een goede werking van Bs Zonnedorp. We willen de communicatie tussen de ouders, en dus onrechtstreeks ook de leerlingen en de directie bevorderen en ondersteunen. We doen dit door voorstellen te doen over de schoolwerking en mee te werken aan mogelijke oplossingen. We helpen mee aan verschillende activiteiten en organiseren er ook zelf. We willen alle ouders vertegenwoordigen en enerzijds een luisterend oor zijn, en anderzijds de spreekbuis te zijn voor al uw vragen en suggesties die de school aanbelangen. Als ouders willen we ook opmerkingen en voorstellen van onze kinderen doorgeven aan de respectievelijke verantwoordelijken. Ook kunnen we met onze verschillende professionele en persoonlijke ervaringen bepaalde thema’s aanbrengen. Kortom, voor alles wat van dicht of ver met de school verband houdt wil het oudercomité een creatieve en samenwerkende groep zijn.

 

Adres

Adres
Bogaardenlaan 8 A
3200 Aarschot
e-mail
ozon.zonnedorp@gmail.com
Website
https://www.facebook.com/ozon.zonnedorp.Aarschot

Contact

Evelyn Maertens

Voorzitter

Evelyn Maertens