Imkersgilde Sint-Ambrosius Aarschot, Baal en omstreken

Cursussen en werking in het Elzenhof Aarschot.

Reeds eeuwen lang worden in onze contreien bijen gehouden. In de universiteitsbibliotheek te Leuven wordt een oorkonde op perkament uit 1763 bewaard met daarop de stichtingsakte van een bijentelersvereniging in de parochie Baal-Begijnendijk. In 1897 werd opnieuw een beroepsvereniging van imkers opgericht te Baal, die in 1998 omgevormd werd tot de huidige vzw. De vereniging heeft tot doel de studie, de verdediging en de uitbreiding van de belangen van haar leden te behartigen. Daartoe worden talrijke ledenvergaderingen gehouden, voordrachten, cursussen in theorie en praktijk, bijenmarkten, busuitstappen en dies meer. Een honderdtal imkers uit Aarschot, Baal en (verre) omstreken ervaren momenteel in die zin de goede werking van onze gilde. Indien je meer wil weten of wil deelnemen aan onze activiteiten kan je contact op nemen met een van onze bestuursleden of via mail! https://isabovzw.com/bestuur-contact/

Adres

Adres
Pandhoevestraat 79B
3128 Baal
e-mail
info@isabovzw.com
Website
https://www.isabovzw.com/

Contact

Johan Wauters / Dennis Knapen / Jos Van Pee

Voorzitter

Johan Wauters

Secretaris

Jos Van Pee