Veelgestelde vragen en antwoorden nieuwe verkeerscirculatie binnenstad

Algemeen

Waarom is een nieuw circulatieplan nodig?
Wat verandert er allemaal?
Wanneer precies treedt de nieuwe circulatie in werking?
Zijn er nadien nog aanpassingen mogelijk?

Auto

In welke straten verandert de rijrichting?
Kan ik nog steeds parkeren in de straten waar de rijrichting verandert?
Wat is de mobiliteitsvisie op de lange termijn?

Fietsers

Wat is een fietszone?
Welke straten zijn onderdeel van de fietszone?
Hoe weet ik of ik in een fietszone fiets?
In een fietszone is handhaving belangrijk. Hoe zal dat gebeuren?
Komen er nieuwe fietsenstallingen?
Kan de fietszone worden uitgebreid?

Grote Markt

Hoe zal de Grote Markt eruit zien?
Waar precies komt een laad- en loszone? Hoe verlopen de leveringen?
Geraak ik met de auto tot op de Grote Markt?
Komen er parkeerplaatsen op de Grote Markt?

Donderdagmarkt en events

Verandert de opstelling van de donderdagmarkt?
Is er verkeer mogelijk tijdens de donderdagmarkt?
Is het stadhuis op donderdag, tijdens de markt, met de auto bereikbaar?

Vragen en opmerkingen?

Hoe blijf ik op de hoogte?
Waar kan ik terecht bij vragen?

 

 

Antwoorden

Algemeen

Waarom is een nieuw circulatieplan nodig?

Het nieuwe circulatieplan voor de binnenstad van Aarschot heeft twee duidelijke componenten: enerzijds wil het de mobiliteit en doorstroming bevorderen, anderzijds wil het Aarschot als echte fietsstad op de kaart zetten.

Wat verandert er allemaal?

Het nieuwe circulatieplan bestaat uit enkele concrete onderdelen of krachtlijnen:

  • in bepaalde straten van de binnenstad wordt de rijrichting omgedraaid;
  • in bepaalde delen van de binnenstad komt er een fietszone;
  • de Grote Markt wordt voor een stuk verkeersvrij;
  • er komt meer beleving en extra groen op de Grote Markt.

Wanneer precies treedt de nieuwe circulatie in werking?

Op maandag 1 juli 2019 zal het nieuwe circulatieplan in werking treden. Dat gebeurt bewust tijdens de zomervakantie, doorgaans een verkeersluwe periode. Bovendien krijgt iedereen zo de tijd om zich aan te passen voor de start van het nieuwe schooljaar.

Zijn er nadien nog aanpassingen mogelijk?

Na een periode van ongeveer één kalenderjaar zullen we de verkeerscirculatie in de binnenstad evalueren en waar nodig bijsturen.

Auto

In welke straten verandert de rijrichting?

Op dit plan zie je duidelijk in welke straten de rijrichting verandert.

Kan ik nog steeds parkeren in de straten waar de rijrichting verandert?

Alle publieke parkeerplaatsen blijven behouden. Je kan dus nog steeds parkeren zoals je gewoonlijk doet. In de Theo De Beckerstraat en de Martelarenstraat kan je niet langer een bewonerskaart gebruiken.

Wat is de mobiliteitsvisie op de lange termijn?

Het circulatieplan is de eerste stap in een langetermijnvisie. In die visie kiezen we duidelijk voor veilige fietsverbindingen en veilige, goed bewaakte fietsenstallingen. De stationsomgeving willen we opwaarderen en de auto’s naar de achterzijde weren. De binnenstad moet met de auto bereikbaar blijven, maar auto’s mogen niet overheersen in het straatbeeld. Zo willen we langparkeren meer buiten de stad organiseren. Het parkeerbeleid in de binnenstad moet de klemtoon leggen op rotatie.

Fietsers

Wat is een fietszone?

Een fietszone is een aaneengesloten zone van fietsstraten. Binnen een fietszone is de fietser koning en de auto ondergeschikt. In een fietszone is inhalen door gemotoriseerd verkeer verboden en bedraagt de maximumsnelheid 30 km per uur. Fietsers mogen er de volledige rijbaan gebruiken en het tempo bepalen.

Welke straten zijn onderdeel van de fietszone?

Op dit plan zie je duidelijk welke straten binnen de fietszone vallen.

Hoe weet ik of ik in een fietszone fiets?

Het begin en het einde van de fietszone wordt duidelijk weergeven met een verkeersbord op de rijweg.

In een fietszone is handhaving belangrijk. Hoe zal dat gebeuren?

Alle weggebruikers worden verondersteld zich aan de verkeersregels te houden. De politie zal erop toezien dat iedereen deze regels naleeft en respecteert. In eerste instantie zal de politie sensibiliseren en controleren.

Komen er nieuwe fietsenstallingen?

Op termijn komen er nieuwe fietsenstallingen. Ter hoogte van de C&A bijvoorbeeld is er zeker en vast ruimte voor een nieuwe stalling.

Kan de fietszone worden uitgebreid?

Een uitbreiding van de fietszone is mogelijk en het stadsbestuur staat er zeker voor open, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. Omdat het nieuw is, willen we met een beperkte zone van start gaan en de burgers de tijd geven om vertrouwd te raken met het concept van een fietszone. We beginnen klein, evalueren op termijn en kunnen bij succes uitbreiden.

Grote Markt

Hoe zal de Grote Markt eruit zien?

Op de markt komen aaneengesloten zitelementen met geïntegreerde plantenbakken. Die zullen de rijweg op de Grote Markt afbakenen en voor meer zitplaatsen en groen zorgen. Zo krijgen we een echt bruisend marktplein. De plaatsing van deze elementen is pas na de zomer gepland. In tussentijd voorzien we tijdelijke elementen.

De zone van de Grote Markt en de Theo De Beckersraat tussen de Jozef Tielemansstraat en de Martelarenstraat wordt volledig autovrij, uitgezonderd laden en lossen (zie lager).

De doorsteek naar parking Centrum wordt afgesloten met handmatig verzinkbare paaltjes. Zo krijgen fietsers en voetgangers een veilige doorgang.

Waar precies komt een laad- en loszone? Hoe verlopen de leveringen?

In het autovrije gedeelte van de Grote Markt en de Theo De Beckerstraat (tussen de Jozef Tielemansstraat en de Martelarenstraat) wordt een laad- en loszone voorzien voor leveringen. De doorsteek naar Parking Centrum is afgesloten met handmatig verzinkbare paaltjes. Leveringen zijn niet toegestaan tijdens de start- en einduren van de school: 7.30 tot 8.30 uur, 15.30 tot 16.45 uur en op woensdag ook van 11.45 tot 12.30 uur.

Geraak ik met de auto tot op de Grote Markt?

Ja. Het verkeer komende vanuit Leuven kan via de Martelarenstraat naar de Grote Markt. Aan de onderzijde van de Grote Markt kan je enkel rechtsaf richting Rillaar. De linksafbeweging is niet toegestaan.

Komende vanuit de Jozef Tielemansstraat kan je enkel linksaf de Theo De Beckerstraat indraaien.

Komen er parkeerplaatsen op de Grote Markt?

Aan de onderzijde van de schuine talud komen er langs de Martelarenstraat drie kortparkeerplaatsen en twee plaatsen voor mindervaliden.

Donderdagmarkt en events

Verandert de opstelling van de donderdagmarkt?

Mits enkele minimale aanpassingen blijft de opstelling van de donderdagmarkt behouden.

Is er verkeer mogelijk tijdens de donderdagmarkt?

In tegenstelling tot voorheen zal er geen verkeer mogelijk zijn tussen bezoekers. Het traject Martelarenstraat - Bonewijk is met andere woorden volledig verkeersvrij op donderdag tijdens de markt, tot en met de opkuis rond 14 uur.

Is het stadhuis op donderdag, tijdens de markt, met de auto bereikbaar?

Neen, het stadhuis is op donderdag tijdens de markt niet bereikbaar met de auto en dat tot 14 uur. Te voet en met de fiets is het stadhuis steeds bereikbaar. De dichtsbijzijnde parkeerplaatsen om naar de wekelijkse markt of het stadhuis te gaan, vind je ter hoogte van de Hoogbrug of op parking Centrum in de Demervallei ter hoogte van de verschillende voetgangersdoorsteken.

Vragen en opmerkingen

Hoe blijf ik op de hoogte?

Je blijft op de hoogte via de gebruikelijke kanalen, zoals de website en het stadsmagazine.

Op dinsdag 4 juni om 19.30 uur organiseren we een infovergadering in de Theaterzaal van Het Gasthuis.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vragen of opmerkingen kan je ons per mail bezorgen via mobiliteit@aarschot.be. Je kan ook bellen naar 0800 20 765. We proberen je steeds zo vlug mogelijk te antwoorden en verder te helpen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?