Social media

Vacature: Bewegen Op Verwijzing-coach

Gepubliceerd op donderdag 19 december 2019
Bewegen Op Verwijzing (BOV) is een beweeg- en welzijnsproject van de Vlaamse overheid. Een Bewegen Op Verwijzing-coach werkt plannen op maat uit voor patiënten die van hun arts meer moeten bewegen. Wil jij graag BOV-coach worden? Solliciteer voor 31 januari. Alle informatie vind je hier.

Word jij Bewegen Op Verwijzing-coach?

Bewegen Op Verwijzing (BOV) is een beweeg- en welzijnsproject van de Vlaamse overheid, waarbij een huisarts patiënten het advies geeft om minder lang stil te zitten en meer te bewegen. De huisarts geeft een verwijsbrief mee aan de patiënt, die zelf een Bewegen Op Verwijzing-coach contacteert. Op basis van een intakegesprek werkt de coach een beweegplan-op-maat uit waarbij hij rekening houdt met de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach motiveert de deelnemer om het beweegplan uit te voeren. Hij doet hierbij maximaal beroep op versterkende elementen uit de omgeving van de betrokkene: hoe kan de deelnemer zelfstandig bewegen, of wat past er uit het lokale beweegaanbod bij de deelnemer? De drempel moet zo laag mogelijk liggen.


Meer info? www.bewegenopverwijzing.be


In de regio Aarschot-Begijnendijk willen we een tweede coach aanstellen (freelance). Bezorg je motivatie en CV vóór 31 januari 2020 aan melissa@lmnhageland.be. Het selectiegesprek gaat door in Begijnendijk op woensdag 12 februari. Wie geselecteerd wordt voor een gesprek volgt een (gratis) opleiding op 16, 25 maart en 3 april 2020 in Brussel.

Opdracht?

 • Je doet zelf de gesprekken en/of volgt je de deelnemer telefonisch op. Je stelt samen met de deelnemer een beweegplan-op-maat op om meer te gaan bewegen. Het is de bedoeling dat de deelnemer dit plan zelfstandig uitvoert.
 • Je bent in eerste instantie een motivator. Jouw aanpak moet maximaal inzetten op zelfredzaamheid van de deelnemer op lange termijn. Je leidt deelnemers naar het laagdrempelig beweegaanbod, regelt mee de financiële aspecten voor een aansluiting bij een sportclub, gaat eens mee naar het beweegaanbod, maar geeft zelf geen beweegsessie.
 • Je plant je gesprekken in een lokaal dat de gemeente ter beschikking stelt, of bij de deelnemer thuis.
 • Je begeleidt de deelnemers individueel of in groep. De gesprekken richten zich op het spectrum van fysieke inactiviteit als beginpunt tot dagelijks bewegen of startende recreatieve sportparticipatie als finaal eindpunt.
 • Je bent naast coach ook actief in het lokale netwerk.
 • Je signaleert waar het beweegaanbod in de buurt beter en toegankelijker kan.
 • Je bezoekt en informeert huisartsen over het beweegplan van de deelnemers en de resultaten die hieruit volgen.
 • Je doet je suggesties ter verbetering, houdt je gegevens bij ter evaluatie en bijsturing van het project (jaarverslag).
 • Je rapporteert aan de lokale stuurgroep over de werking van Bewegen Op Verwijzing in jouw regio.

Verwachtingen?

 • In het bezit zijn van een diploma lichamelijke opvoeding of kinesitherapie.
 • Als zelfstandige kan je je minimaal 5 uur per week vrij maken als BOV-coach.
 • Je bent bereid om op 16, 25 maart en 3 april een gratis vorming van het Vlaams Instituut Gezond Leven te volgen in Brussel.

Aanbod?

 • Een vergoeding per prestatie (samenwerkingsovereenkomst): 60 euro per uur. Die prestatievergoeding dekt ook alle bijhorende kosten (vervoer, telefoon, ...) en de werkuren nodig voor het overleg met het lokale netwerk.
 • Ad hoc intervisie.
 • Als coach heb je regelmatig contact met iemand van de gemeente. Deze contactpersoon begeleidt jou samen met de stuurgroep doorheen de opstart en tijdens het verloop van het project.