Social media

Vacature administratief medewerker

OCMW Aarschot zoekt een administratief medewerker.

Voor wie?

Als administratief medewerker sta je o.a. in voor de administratieve ondersteuning van de adjunct-algemeendirecteur, de voorzitter en de bestuursorganen. Je verzorgt het onthaal en de telefoonpermanentie op een klantvriendelijke manier, begeleidt de diverse actoren bij de afhandeling van administratieve formaliteiten en volgt de gunningen op. Je beheert het patrimonium en de informatie- en communicatietechnologie van het OCMW en je zorgt er voor dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om de taken optimaal te kunnen uitvoeren.

Procedure

Solliciteren kan door je kandidatuurstelling te bezorgen aan OCMW Aarschot. Dat kan op verschillende manieren:

- via een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief
- door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief gericht aan de dienst Personeel & organisatie van het OCMW, Statiestraat 3 te 3200 Aarschot.

Dien je kandidatuurstelling in met curriculum vitae, een afschrift van je diploma en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum uiterlijk op maandag 01/04/2019. Je kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde bewijsstukken aanwezig zijn bij je kandidatuurstelling.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?