Update riolerings- en wegenwerken Schaluinevest

Gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2021
Sinds midden april vernieuwen rioolbeheerder Aquafin en de stad Aarschot de riolering en de rijweg van de Schaluinevest en het kruispunt met het Schaluin. Waar staan we vandaag? We geven je graag een update.

De aanleg van de nieuwe riolering in de Schaluinevest, uitgezonderd het kruispunt met het Schaluin, is klaar. Sinds eind mei voeren we vijf onderboringen uit in het Schaluin, op het gedeelte richting Koemarkt. Die onderboringen zijn een technisch huzarenstuk. We boren onder de huizen door om de huisaansluitingen naar de straatkant te halen, en zo aan te sluiten op de hoofdriool. Aansluitend plaatsen we nog een inspectieput en vervangen we enkele korte rioolstrengen op het kruispunt met het Schaluin.

Midden juni starten we dan met de wegopbouw en het aanleggen van de klinkers. Belangrijk: de rijweg van het doodlopend stuk van de Schaluinevest zal ook in klinkers worden uitgevoerd, in plaats van in kasseien. Dat moet het comfort en de toegankelijkheid er sterk verbeteren.

Tegen het bouwverlof, dat start op vrijdag 9 juli, moet de herinrichting van de Schaluinevest en het Schaluin klaar zijn.

Kruispunt Schaluin open tegen bouwverlof

Het kruispunt met het Schaluin is momenteel onderbroken. Er is dus geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Knoet en de Koemarkt. In een eerdere communicatie las je dat we die knip zo beperkt mogelijk zouden houden. Omwille van verschillende redenen zal de onderbreking iets langer duren, waarschijnlijk tot het bouwverlof op 9 juli.

We weten wel ongeveer wat er zich in de ondergrond bevindt, maar het is altijd afwachten tot we effectief aan het graven zijn. Er zitten heel wat buizen, kabels en leidingen van nutsvoorzieningen in de ondergrond. We stellen vast dat er hiervoor meer aanpassingen nodig waren dan voorzien.

Het weer was de aannemer de voorbije periode ook niet goed gezind. Hevige regenval bemoeilijkte de uitvoering. Naar kwaliteit is het dan vaak niet wenselijk om werkzaamheden uit te voeren. De onderboringen onder de huizen zijn bovendien zeer technisch en complex. Het gaat om precisiewerk. Dat doen we dan ook liefst in de best mogelijke omstandigheden.

Nu het goede weer ons ondertussen bereikt heeft, willen we opnieuw kunnen winkelen en genieten van een terrasje. Dat beseffen we. Als bestuur hebben we de aannemer gevraagd om alles in het werk te stellen voor een openstelling van het Schaluin tegen het bouwverlof begin juli. Meerdere ploegen zullen daarvoor aan de slag zijn, op verschillende plaatsen tegelijkertijd.