Update brand Sint-Rochus

Gepubliceerd op vrijdag 9 december 2022
Bericht van de burgemeester.
Beste bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum Sint-Rochus,
Beste familieleden,
Beste inwoners van onze stad,
 
We hebben zonet kennis genomen van de mededeling van het parket over de aanhouding van een 34-jarige medewerkster van woonzorgcentrum Sint-Rochus naar aanleiding van de brand in het woonzorgcentrum op 22 juli 2022.
 
Dat bericht komt stevig binnen, omdat het om een van onze eigen medewerkers gaat.
Tegelijk zijn we ook opgelucht dat er een doorbraak is in het onderzoek. Het parket spreekt over opzettelijke brandstichting bij nacht. Dat is een weerzinwekkende, criminele daad.
 
We hopen dat er nu snel volledige duidelijkheid komt, zodat we dit hoofdstuk eindelijk kunnen afsluiten. In een rechtstaat moeten daarvoor alle procedures gevolgd worden. Wij spreken ons dan ook verder niet uit over deze zaak tot er volledige duidelijkheid is en zullen ons in het belang van de verdere rechtsgang terughoudend opstellen. Het is belangrijk dat we de onderzoekers en het gerecht verder hun werk laten doen. Uiteraard kunnen ze daarbij op onze medewerking blijven rekenen. We danken hen voor hun inzet om deze verschrikkelijke gebeurtenis trachten op te helderen.
 
Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van de brand, alsook naar iedereen die deze verschrikkelijke gebeurtenis heeft meegemaakt. Ook de hulpverleners en vrijwilligers zijn we erg dankbaar. Op 22 december organiseren we een herdenkings- en bedankingsdienst voor alle betrokkenen.
 
Onze preventiediensten zijn ter beschikking indien bewoners of medewerkers nood hebben aan bijstand of begeleiding.
 
Hopelijk komt het einde van een verschrikkelijke periode eindelijk in zicht en kunnen we deze gebeurtenis achter ons laten.
 
Dank aan iedereen om de sereniteit te bewaren en het gerecht zijn werk te laten doen, met respect voor de rechten van alle betrokkenen.
 
Veel sterkte namens het hele bestuur,
 
Gwendolyn Rutten
Burgemeester