Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van je veroordelingen. Het beschrijft met andere woorden je eventuele strafrechtelijke verleden. Het uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Er bestaan vier modellen:

Model 595
Algemeen model, goed voor de meeste aanvragen.

Model 596.1
Voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, schietclub, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, verkoop van alcoholische dranken).

Model 596.2 ('minderjarigenmodel')
Is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 593
Heb je alleen nodig om bij de rechtbank om eerherstel te vragen. Geef dat model niet aan een andere organisatie.

Procedure

Je kan het uittreksel op verschillende manieren aanvragen:

  • Je vraagt het uittreksel aan via de knop 'Online aanvragen' bovenaan deze pagina.
    Daar krijg je de keuze om:
    • je veilig aan te melden (via eID kaartlezer, mobiele app of token). Je ontvangt het digitale document in je mailbox.
    • je niet veilig aan te melden “Ik wil verdergaan zonder gebruik van een digitale sleutel”. Je moet uw rijksregisternummer, naam en voornaam zelf invullen. Wil je het digitale document downloaden, dan moet je je alsnog veilig aanmelden. Je krijgt ook de keuze om het document per post te laten bezorgen op je domicilieadres.
  • Je maakt een afspraak via het gratis nummer 0800 20 765 om dit uittreksel persoonlijk te komen ophalen. Indien je zelf het uittreksel niet kan afhalen kan je dit ook door iemand anders laten doen. Geef dan zeker een ondertekende schriftelijke volmacht mee + je originele identiteitskaart.

QR-code op je uittreksel

Sinds 15 april 2020 zijn de uittreksels uit het strafregister voorzien van een QR-code en een internetadres, met een geldigheid van 3 maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authentiseren. Het volstaat om de QR-code te scannen met een smartphone met internetverbinding, of om het onderstaand URL-adres in te geven in een browser. Dat adres begint verplicht met https://certif.belgium.be. De bestemmeling wordt dan automatisch doorverwezen naar de elektronische versie van het uittreksel (de bron). Hij kan dan beide versies vergelijken: als ze identiek zijn, dan is het afgeleverde uittreksel authentiek. 

Prijs

Gratis

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?