Uittreksel strafregister

Vanaf 1 juli 2017 kan je bij de dienst Burgerzaken een uittreksel uit het strafregister opvragen. Dit vervangt het bewijs van goed gedrag en zeden dat je voorheen kon opvragen bij de politie.

Er zijn drie soorten van uittreksels. Vermeld daarom duidelijk waarvoor je het uittreksel nodig hebt:

  • activiteiten zonder specifieke voorwaarden
  • gereglementeerde activiteiten
  • contacten met minderjarigen: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen

Opgelet: vaak is het niet mogelijk om het uittreksel uit het strafregister onmiddellijk mee te geven. Rekening houdend met het nodige opzoekwerk in de databank van het Centraal Strafregister en het eventueel opvragen van informatie bij de politie, kan het enkele dagen duren vooraleer je je uittreksel kan komen afhalen.

Prijs

Gratis

Uitzonderingen

Ben je niet meer ingeschreven in België of heb je een uittreksel van een onderneming nodig? Dan kan je terecht bij het centraal strafregister.

Wat meebrengen

Als je voor jezelf een uittreksel uit het strafregister aanvraagt, breng je gewoon je identiteitskaart mee. Heb je van iemand de volmacht gekregen om dit voor hem of haar aan te vragen? Dan breng je naast de identiteitskaart van die persoon (geen kopie) ook een ondertekende schriftelijke machtiging met datum mee.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?