Uitbreiding wagenpark technische dienst

Deze overheidsopdracht omvat de levering van een aantal type voertuigen voor de technische dienst van de stad Aarschot. Deze voertuigen worden naargelang hun toepassing of aanwending liefst zo milieuvriendelijk mogelijk aangedreven waardoor ze geen of een verminderde hoeveelheid uitlaatgassen produceren. 

De opdracht is opgedeeld in 5 percelen.

Lees meer in het bestek dat je hieronder kan downloaden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?