Hartveilige stad

Aarschot behaalde in 2022 opnieuw het label van Hartveilige Stad. Dat verkrijg je als stad wanneer je aan de volgende criteria voldoet:

  • Op het grondgebied moet zeker één goed zichtbare en toegankelijke AED (automatisch externe defibrillator) ter beschikking staan. 
  • De stad moet een opleiding reanimeren en defibrilleren organiseren en minstens 10% van haar medewerkers moet die opleiding gevolgd hebben. 
  • Wanneer aan bovenstaande criteria voldaan wordt, krijgt de stad het label 'Hartveilige Stad' voor twee jaar. Daarna moet het opnieuw aan die eisen voldoen om het label te kunnen verlengen. 

Meer info over AED-toestellen vind je hieronder. Wil jij je organisatie, school, sportclub... ook hartveilig maken? Surf dan naar https://bit.ly/3Osuc4d voor meer info.