Inzameling textiel via textielcontainers

De stad is verantwoordelijk voor het inzamelen van al het huishoudelijke afval van haar inwoners. Dat betekent dat ze voor de inzameling van oud textiel ook zelf een oplossing moet hebben. We plaatsten daarom nieuwe kledingcontainers in samenwerking met Curitas.

In principe mag niemand zomaar afval - en dus ook geen textiel - inzamelen zonder toestemming van de stad. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat Curitas de enige organisatie is die op ons grondgebied containers voor oud textiel mag plaatsen. Sinds 20 februari 2023 zie je in principe alleen nog de kledingcontainers van Curitas op ons grondgebied.

Staat er in je buurt toch een kledingcontainer van een andere organisatie? Laat het weten aan de milieudienst van de stad via 016 55 03 81 of milieudienst@aarschot.be.

Hergebruiken en recycleren

Curitas is een professionele textielinzamelaar die ervoor zorgt dat oud textiel hergebruikt wordt. Het bedrijf recycleert ook het textiel, zodat ze het daarna kunnen verwerken in bijvoorbeeld isolatiemateriaal, poetslappen...

Een deel van de opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar goede doelen.

Wil je weten wat er verder gebeurt met het textiel? In de folder van Curitas vind je verdere informatie.

Waar?

Wil je weten waar in onze stad de kledingcontainers van Curitas staan? Klik hier door naar het stratenplan en selecteer de kaartlaag 'Textielcontainers' of klik hier voor de lijst van de verschillende locaties.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?