Social media

Terugbetaling belasting op lijkenvervoer 2017-2018

De stad Aarschot betaalt de belasting op lijkenvervoer, geheven in 2017 en een gedeelte van 2018, terug.

Beslissing tot heffen belasting op lijkenvervoer ingetrokken

De terugbetaling is een gevolg van de gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2018, die de eerdere gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016 over deze belasting introk. De toenmalige gemeenteraad deed dit omdat het onduidelijk was of er voldoende rechtsbasis bestond voor het heffen van de gemeentelijke belasting op lijkenvervoer.

Verloop terugbetaling

Aangezien deze belasting steeds betaald werd door de begrafenisondernemers, zal de stad de terugbetaling aan de begrafenisondernemers overmaken. De begrafenisondernemers kunnen de terugbetaling dan op hun beurt overmaken aan de burgers aan wie ze de belasting oorspronkelijk doorrekenden.

De stad Aarschot kan de terugbetaling helaas niet rechtstreeks overmaken aan de burgers aangezien zij enkel over de namen van de overledenen beschikt. Bovendien kan de stad niet anders dan terugbetalen aan de betrokkenen die de belasting aan haar betaalden, namelijk de begrafenisondernemers.

Het stadsbestuur raadt iedereen die in 2017 of 2018 een sterfgeval heeft gehad in de familie aan om te checken of de belasting op lijkenvervoer terug te vinden is op de factuur van de begrafenisondernemer. Zoja, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met de begrafenisondernemer om dit bedrag terugbetaald te krijgen.

Stad vraagt medewerking van begrafenisondernemers

Het departement Financiën van de stad maakte intussen per jaar en per begrafenisondernemer een creditnota op en zal op korte termijn overgaan tot de terugbetaling. Het stadsbestuur verontschuldigt zich voor het ongemak, hoopt op een vlotte doorstroming van de terugbetaling aan de betrokken burgers en dankt de begrafenisondernemers alvast voor hun medewerking.