Terrasvergunning - inname openbaar domein

De stad Aarschot kent een vergunning van 1 jaar toe, jaarlijks hernieuwbaar.

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet u als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols… voor zover die elementen makkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Wie ?

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Om een terrasvergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, onder meer:
  • correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
  • drankvergunning
  • horecavergunning (indien van toepassing)
  • registratie/erkenning/toelating van het FAVV
  • objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing)
 • Conformiteit met volgende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen
 • Alle voorwaarden uit het gemeentelijk terrasreglement.

Procedure

U vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u het terras wilt plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (= bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van het terras
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

De gemeente heeft de keuze tussen een vergunning van onbepaalde duur of bepaalde duur en kan de toelating altijd weer intrekken.

Prijs

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname openbaar domein is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Uitzonderingen

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is
 • Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening
 • Gemeentelijk terrasreglement
 • Belastings- of retributiereglement (indien van toepassing)

Bent u tevreden met de info op deze pagina?