Terras plaatsen

Als uitbater van een horecazaak kan je, onder bepaalde voorwaarden, een terras plaatsen. Voor je het terras plaatst, dien je een vergunning aan te vragen. Hieronder vind je een overzicht van alle info, zowel over een los terras als over een permanent terras.

Check het terrassenreglement en de voorwaarden voor een geldige aanvraag.

Stuur je aanvraag met de verplichte attesten en bijlagen naar lokale-economie@aarschot.be of bezorg de documenten in een gesloten envelop t.a.v. de dienst Economie (Stad Aarschot, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot) of geef de envelop t.a.v. dienst Economie af aan de infobalie tijdens de openingsuren van het stadhuis.

Los terras
Kenmerken
 • Losse tafels, stoelen en parasols
 • Verplaatsbaar
 • Tafels en stoelen worden elke avond gestapeld
Terrasseizoen/periode
 • Terras wordt gebruikt van 1 maart t.e.m. 31 oktober
 • Jaarlijks opnieuw aan te vragen
Procedure/aanvraag Nieuw terras aanvragen

Huidig terras opnieuw aanvragen
Kostprijs procedure Gratis
Jaarlijkse belasting

11,1 euro per m²
(Ook voor het jaar 2022 wordt geen terrasbelasting geheven. De gemeenteraad zal deze steunmaatregel bekrachtigen tijdens de gemeenteraad van 10 maart 2022.)

Permanent terras
Kenmerken
 • Constructie
 • Niet verplaatsbaar
 • Terrasconstructie blijft elke avond staan
 • Elementen kunnen niet worden weggenomen (bloembak, terrasvloer, parasolvoet…)
 • Elementen zijn verankerd in de grond
Terrasseizoen/periode
 • Terras blijft volledig jaar in gebruik
 • Vergunning is geldig voor 9 jaar
Procedure/aanvraag
 • Principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen (1)
 • Omgevingsvergunning 
 • Recht van opstal (2)
Kostprijs procedure
 • Kostprijs landmeter
 • Kostprijs notariële akte
 • Kostprijs recht van opstal
Jaarlijkse belasting

16,5 euro per m²
(Ook voor het jaar 2022 wordt geen terrasbelasting geheven. De gemeenteraad zal deze steunmaatregel bekrachtigen tijdens de gemeenteraad van 10 maart 2022.)

(1)
Alvorens de procedure op te starten, vraag je eerst een principieel akkoord. Dit vraag je aan door de terrasplannen met afmetingen en foto’s van de materialen te bezorgen via lokale-economie@aarschot.be met de vermelding ‘principieel akkoord permanent terras’.

(2)
Om een recht van opstal te verkrijgen heb je een opmetingsplan (via een erkend landmeter) nodig en een bodemattest. Voor meer info: Michèle Hermans (016 55 04 40 - michele.hermans@aarschot.be)

Bent u tevreden met de info op deze pagina?