Social media

Structureel onderhoud Ter Heidelaan

In het voorjaar van 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een structureel onderhoud van de Ter Heidelaan (R25) van aan de 'Duracell-rotonde' in Begijnendijk tot de Liersesteenweg (N10) in Aarschot. Het agentschap zal bovenop het structureel onderhoud een aantal noodzakelijke ingrepen doorvoeren om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers. De werken duren ongeveer een jaar.

 

Structureel onderhoud wegdek en rotonde

Over een afstand van ongeveer 2 kilometer tussen de Duracell-rotonde en de Liersesteenweg (N10) is het wegdek op verschillende plaatsen verouderd en dringend aan vernieuwing toe. AWV legt daarom een nieuwe asfaltlaag om de rijweg terug in goede staat te brengen. Ook de huidige asfaltverharding op de Duracell-rotonde vertoont spoorvorming door het (zware) verkeer dat er dagelijks passeert en wordt grondig aangepakt en in de vernieuwde toestand aangelegd in doorlopend gewapend beton.

Herinrichting Duracell-rotonde

De Duracell-rotonde krijgt niet alleen een nieuwe betonlaag. Ze wordt ook heringericht om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Volgens de huidige verkeersregeling op de rotonde hebben fietsers er voorrang, maar bij rotondes in verkeersgebieden verkiest AWV om volgens de geldende richtlijnen fietspaden vrijliggend en uit de voorrang aan te leggen.

Concreet zal AWV daarom de huidige fietsoversteken op de rotonde afsluiten en het voor fietsers fysiek onmogelijk maken, door bijvoorbeeld hagen of groene zones die fietsers langs de fietspaden begeleiden, om in contact te komen met het verkeer dat de R25 volgt. Dat kan enkel nog op de lokale tak van de Aarschotsesteenweg (N21b) waar een dubbelrichtingsoversteek wordt aangelegd voor de fietsers komende van Betekom.

Aanpassing fietspaden langs R25

De huidige fietspaden tussen de Duracell-rotonde en de Liersesteenweg (N10) zijn deels vrijliggend en deels aanliggend (aangeduid met markeringen). Volgens het vademecum fietsvoorzieningen van het agentschap voldoen de fietspaden langs de R25 niet langer aan de vooropgestelde veiligheidsnormen. Tijdens het structureel onderhoud van het wegdek zullen daarom ook de fietspaden aangepakt en aangepast worden om de veiligheid te verbeteren.

Van aan de Duracell-rotonde tot de Kleine Mechelsebaan

Tussen de Duracell-rotonde en de Kleine Mechelsebaan legt AWV de fietspaden volledig vrijliggend van de rijweg aan. Een klein stuk van die vrijliggende fietspaden, tussen de rotonde en de Betekomsesteenweg (ten noorden van de R25), wordt bovendien dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers volledig conflictvrij de rotonde kunnen passeren.

Ter hoogte van de Betekomsesteenweg voorzien de plannen daarom in een dubbelrichtingsoversteek voor fietsers met verkeerslichten en met drukknop. Doorgaand verkeer op de R25 zal zo enkel moeten stoppen als er effectief op de knop geduwd wordt door fietser of voetgangers. Na de aanpassingen zal gemotoriseerd verkeer ook enkel nog ter hoogte van de Betekomsesteenweg met fietsers in contact kunnen komen of bij het indraaien naar de Aarschotsesteenweg (N21b) vanop de rotonde waar de dubbelrichtingsoversteek voor fietsers komt.

Tijdens de werken van AWV wordt de Betekomsesteenweg definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, tenzij de stad Aarschot al eerder van start gaat met haar herinrichtingswerken op de Betekomsesteenweg en zij de overgang afsluiten. Voor fietsers en voetgangers zal de Betekomsesteenweg in de toekomst en na alle werkzaamheden steeds toegankelijk blijven.

Tussen de Kleine Mechelsebaan en de N10

Op het stuk tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg (N10) is er onvoldoende ruimte om de fietspaden gescheiden aan te leggen. Als extra veiligheidselement voor fietsers worden daarom de fietspaden in de bocht afgeschermd van het doorgaand verkeer door betonnen veiligheidsstootbanden. De laatste 200 meter fietspaden richting de Liersesteenweg blijven voorlopig aanliggend met markeringen. Om de laatste 300 meter tot aan de N10 vrijliggende fietspaden aan te leggen, zouden er onteigeningen nodig zijn. Dat betekent dat er een volledige herinrichting met een aanzienlijk hogere kostprijs aan te pas zou komen. In afwachting van deze grotere herinrichting, voorziet AWV op korte termijn enkel een onderhoud en belijning van de huidige fietspaden op dit laatste 300 meter lange stuk van de R25 tot aan de N10.

Houd de website van AWV in de gaten voor het laatste nieuws over deze werken.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?