Suggestie voor ontharding

Afgelopen winter viel de regen met bakken uit de lucht, wat bij velen tot wateroverlast zorgde. Dit had niet enkel te maken met de overvloed aan neerslag, maar ook met de manier waarop het hemelwater opgevangen wordt. Een groot deel van de bodem is verhard, waardoor het water niet rechtstreeks in de bodem kan dringen. Het water dat versneld wordt afgevoerd, zorgt bij knelpunten voor wateroverlast.

Verhardingsgraad

In Aarschot bedraagt de verhardingsgraad ongeveer 16% van de totale oppervlakte. Bossen, akkers en weilanden niet meegerekend, komt de verhardingsgraad op 39%.

In de toekomst gaan er meer intense buien voorkomen. Om de gevolgen hiervan te beperken, kunnen we bestaande verharding wegnemen en dienen we zorgzaam met onze open ruimte om te gaan.

Hitte-eiland effect

Een ander nadeel van deze verharding heeft te maken met het hitte-eiland effect. In de stedelijke kern is het dikwijls enkele graden warmer. De verharding neemt de zonnewarmte beter op en de lucht kan niet meer afkoelen door verdamping. Tijdens de zomer leidt dit tot hittestress. Door te ontharden en te vergroenen kunnen we dit tegengaan.

Suggestie voor ontharding op openbaar domein?

Acties als tegelwippen zijn een mooi initiatief voor het private terrein, maar als stadsbestuur willen we ook inzetten op onthardingsprojecten op het openbaar domein. Ook kleinschalige projecten kunnen het verschil maken. In het kader van onze klimaatdoelstellingen, is ‘ontharding’ een belangrijk thema. We willen burgers graag meer betrekken in ons engagement.

Jij, als burger, kan ons helpen! Via onderstaand formulier kan je een locatie op openbaar domein doorgeven waar volgens jou onthard kan worden.

Voorwaarden

  • Het betreft een locatie op openbaar domein.
  • De locatie is verhard (vb. klinkers, beton, asfalt) en kan volledig onthard worden.
  • De locatie wordt niet gebruikt en er is geen doorgang voor openbare dienstverlening.
  • De locatie dient beschreven te worden door middel van een plan, schets of recente foto.

Een locatie voor ontharding doorgeven

Bent u tevreden met de info op deze pagina?