Subsidies voor de organisatie van culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraag stedelijke ondersteuning culturele initiatieven en activiteiten

Als Aarschotse socio-culturele verenging kan je een subsidie aanvragen voor de organisatie van een culturele activiteit, in te dienen minstens 2 maanden voor de aanvang van het culturele initiatief, belangrijk project of experiment.

Voor de subsidiëring komen organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen en natuurlijke personen die culturele activiteiten ontwikkelen (theater, dans, muziek, beeldende kunst, media, literatuur, architectuur enzovoort of een mengvorm hiervan) in aanmerking.

Het initiatief voldoet aan de volgende criteria:

  • De lokale, bovenlokale of gewestelijke uitstraling van het initiatief
  • Het cultuurspreidend karakter van het initiatief
  • Het innoverend, experimenteel of bijzonder karakter van het initiatief
  • Het artistieke curriculum van het initiatief en/of de organisator
  • De samenwerking met andere (culturele) actoren
  • De financiële haalbaarheid van het initiatief

Wie ?

Zie reglement dat je onderaan deze pagina kan downloaden. 

Procedure

Vul de aanvraag zo nauwkeurig mogelijk in en stuur ze door naar de dienst Evenementen. Nadien zal je aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Na de goedkeuring door het college en een laatste controle van de documenten wordt de toelage uitbetaald.

Regelgeving

Download onderaan deze pagina het algemeen reglement aangaande stedelijke ondersteuning van culturele activiteiten. Daar vind je ook de verklaring op eer en attest feitelijke vereniging. Dat document moet je aan elke aanvraag toevoegen. 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?