Subsidie voor buurtfeesten en buurtinitiatieven

Aanvraag stedelijke ondersteuning buurtfeest

Als socio-culturele vereniging of buurtcomité kan je een subsidie aanvragen voor de organisatie van een culturele activiteit of een buurtfeest. Met een subsidie van € 200,00 wil de stad zoveel mogelijk buurten overtuigen om op straat te komen. De instap wordt zo laag mogelijk gehouden. Slechts 4 criteria zijn van toepassing:

  • Het feest wordt georganiseerd door een hele buurt en staat open voor iedereen die wil meefeesten.
  • Het moet zich ook naar kinderen, de jonge inwoners van een straat of buurt richten. Er moet met andere woorden animatie zijn.
  • Het duurt minimum twee dagdelen (bijvoorbeeld een namiddag en een avond).
  • Het feest moet plaatsvinden op het openbare domein zoals een plein, straat, parking … Bijgevolg zijn tuin- en privéfeesten uitgesloten.

Bovendien kan je maar één keer per jaar betoelaagd worden.

Wie ?

Zie reglement dat je onderaan deze pagina kan downloaden. 

Procedure

Vul de aanvraag zo nauwkeurig mogelijk in en stuur ze door naar de dienst Evenementen. Nadien zal je aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Na de goedkeuring door het college en een laatste controle van de documenten wordt de toelage uitbetaald.

Regelgeving

Download onderaan deze pagina het reglement aangaande buurtfeesten. Daar vind je ook de verklaring op eer en attest feitelijke vereniging. Dat document moet je aan elke aanvraag toevoegen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?