Subsidie voor buurtfeesten en buurtinitiatieven

Aanvraag stedelijke ondersteuning buurtfeest

Als socio-culturele vereniging, buurtcomité of natuurlijke persoon kan je een subsidie aanvragen voor de organisatie van een culturele activiteit of een buurtfeest. Met een subsidie van € 200,00 wil de stad zoveel mogelijk buurten overtuigen om op straat te komen. De instap wordt zo laag mogelijk gehouden. Volgende criteria zijn van toepassing:

  • Het buurtfeest moet openstaan voor iedereen uit de straat, buurt of wijk die mee wil feesten.
  • Het buurtfeest moet zich ook richten naar kinderen, jonge inwoners van een straat, buurt of wijk.
  • Het buurtfeest moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad Aarschot.

Bovendien kan je maar één keer per jaar betoelaagd worden.

Wie ?

Zie reglement dat je onderaan deze pagina kan downloaden. 

Procedure

Vul de aanvraag zo nauwkeurig mogelijk in en stuur ze door naar de dienst Evenementen. Nadien zal je aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Na de goedkeuring door het college en een laatste controle van de documenten wordt de toelage uitbetaald.

Regelgeving

Download onderaan deze pagina het reglement aangaande buurtfeesten. Daar vind je ook de verklaring op eer en attest feitelijke vereniging. Dat document moet je aan elke aanvraag toevoegen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?