Stoppen met een zaak

Als je je eenmanszaak wil stopzetten, dien je een aantal stappen te ondernemen.

Ten eerste moet je je zelfstandige activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen in een ondernemingsloket naar keuze. Zij registreren de datum van schrapping en de reden van de stopzetting. Je ontvangt van hen een attest van schrapping.

Na de uitschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen geef je je stopzetting door aan je btw-kantoor. Zij registreren in welke maand je btw-rekening werd stopgezet.

Opgelet: indien je je huidige activiteit stopzet om te beginnen met een andere zelfstandige activiteit, geldt dit niet als stopzetting. Je meldt dit aan je btw-kantoor. Je behoudt je ondernemingsnummer en btw-nummer, maar krijgt een nieuwe activiteit toegekend.

Ten slotte breng je je sociaal verzekeringsfonds en je ziekenfonds op de hoogte van de stopzetting van je zaak. Dit moet binnen de 15 dagen na de stopzetting gebeuren.

Als je een faillissement wil laten registreren, klik dan hier.

Prijs

De administratiekosten bij een uitschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen bedragen 83,50 euro.

Wat meebrengen

Indien je zelfstandige in een vennootschap bent, moet je een aantal specifieke documenten voorleggen aan het sociaal verzekeringsfonds. Klik hier voor meer informatie over de stopzetting van je onderneming.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?