Sterilisatieplicht voor katten

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

Sinds 1 april 2018 moet elke kat die geboren wordt, voor de leeftijd van 5 maand gesteriliseerd worden. Zelfs als ze niet van eigenaar verandert. De sterilisatie wordt samen met de registratie van het chipnummer door de dierenarts genoteerd in de databank van CatID.

Voor katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 was er een overgangsperiode. Op 1 januari 2020 moesten al deze katten gesteriliseerd zijn ook als ze niet verkocht of weggeven werden.

Voor katten verkocht aan een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.

Toestand januari 2023

Ondanks de wetgeving zijn er in Vlaanderen naar schatting nog meer dan 160.000 katten die niet gecastreerd/gesteriliseerd zijn. Deze katten vormen mee de basis van de zwerfkattenpopulatie. De dierenasielen lopen nog steeds vol met kittens en volwassen katten die afgestaan worden. Tijd dus om nog eens een warme oproep te doen aan de bevolking . We kunnen het probleem enkel oplossen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er voor zorgt dat de eigen huiskat geen nakomelingen op de wereld zet. 1 Kat laten steriliseren is goedkoper dan jaarlijks 2 nestjes van 4 kittens te laten steriliseren en diervriendelijker dan jaarlijks 8 katjes op straat te zetten “omdat het te veel wordt”.

Wanneer je een niet onvruchtbaar gemaakte kat in huis haalt moet je er rekening mee houden dat de sterilisatie/castratie en registratie evenals de medische verzorging en voeding deel uit maken van de kosten die je mag verwachten. Denk dus goed na of je de tijd en de middelen hebt om een huisdier de zorgen te geven die het nodig heeft.

Maatschappelijk kwetsbare personen

Zit je in een situatie waardoor je recht hebt op steun van het OCMW Aarschot, Kommaraf of de Dierenvoedselbank van Aarschot, dan kan je per jaar 1 huiskat laten steriliseren/castreren op kosten van de stad Aarschot onder volgende voorwaarden:


Stap 1:
• Óf het OCMW geeft de aanvrager een attest dat bevestigt dat hij deel uitmaakt van de groep maatschappelijk kwetsbare personen (enkel voor inwoners van Aarschot).
• Óf de inwoners die beroep willen doen op een gratis sterilisatie/castratie beschikken over een attest/kaart voor de voedselbank ‘Kommaraf’ of/en de dierenvoedselbank dat aangeeft dat deze mensen tot de doelgroep behoren.

Stap 2:
• De eigenaar van de kat neemt telefonisch contact met de milieudienst van de stad Aarschot (Tel: 016/550 381). Hij meldt dat hij een attest/kaart heeft voor sterilisatie/castratie van een kat. De kat moet gechipt zijn en geregistreerd op naam van de eigenaar, inwoner van Aarschot.


Stap 3:
• De milieudienst noteert naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in het register van de zwerfkatten en noteert “huiskat via OCMW”. Hij/zij geeft de eigenaar een katnummer en de naam van de dierenarts die de ingreep zal uitvoeren. De aanvrager kan slechts 1 katnummer krijgen per jaar. De milieudienst verwittigt zelf de dierenarts dat het om een huiskat gaat via OCMW. De mensen mogen niet zelf een dierenarts kiezen. De stad kiest de dierenarts die meewerkt aan het project.
• De dierenarts controleert het chipnummer en registratie en geeft dit samen met zijn onkostennota door aan de stad Aarschot.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?