Stedenbouwkundige vergunning handelszaak

Deze vergunning is verplicht voor:

  • Het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen.
  • Het aanbrengen van verhardingen.
  • Het gebruiken, aanleggen of inrichten van en grond voor het parkeren van voertuigen, opslaan van materialen, afval…
  • Het plaatsen van lichtreclames en reclameborden.
  • Het wijzigen van het gebruik van een gebouw.

Wie ?

Deze vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning. Dit wil zeggen dat de stedenbouwkundige vergunning niet benut mag worden zolang de milieuvergunning niet is toegekend en omgekeerd.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning vraag je aan bij de stad Aarschot. Richt je schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot.

Meer info

Voor meer info neem je contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?