Stedelijk ArchiefSADA bewaart onze Aarschotse geschiedenis voor de toekomst

Het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot (SADA) is een erkende stadsinstelling. Het SADA verzamelt, inventariseert, bewaart en ontsluit het archief van bedrijven, verenigingen en personen. Het bewaart verschillende verzamelingen die betrekking hebben op Aarschot, van foto’s en films tot geschriften.

Het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot is gevestigd op de tweede verdieping van de bibliotheek, Elisabethlaan 103A in Aarschot. Wil je het SADA bezoeken? Klik hier.

Dankzij SADA blijft het waardevolle archief gegarandeerd bewaard voor de toekomst.