Stand van zaken Schoonhoven

Het stadsbestuur heeft het vaste voornemen om van Schoonhoven terug een openbaar recreatiedomein voor jong en oud te maken. Een plaats van ontspanning aan de vijvers, middenin de groene Demervallei. In de eerste helft van dit jaar hebben we dan ook keihard gewerkt om alle Aarschottenaren deze zomer te ontvangen in Park Schoonhoven.

Schoon schip op Schoonhoven

Het eerste werk op de 'to dolijst': ontruimen en opruimen. Meer dan 120 caravans werden weggehaald, er werd gesnoeid en gerooid en er werden vele tientallen afvalcontainers gevuld en afgevoerd. Vervolgens lieten we grond aanvoeren en zaaiden we heel wat percelen terug in. Deze zomer zullen we in Park Schoonhoven dus kunnen genieten van een frisgroen grasveld. Met dank aan IGO en aannemer Hegrola, maar zeker ook met een dikke pluim voor ‘onze’ mannen en vrouwen in het oranje. 

Hoofddoel van al dat werk was het veilig maken van het terrein, zodat bezoekers er nu onbezorgd kunnen rondkuieren. Tijdens de zomer zetten we om die reden de ruimingswerken ook even ‘on hold’, maar in het najaar pikken we die draad terug op en maken we van het domein terug een leeg canvas. 

Conceptstudie en masterplan

Hoe we Schoonhoven gaan invullen als recreatiegebied is natuurlijk dé grote vraag. De komende tijd proberen we de puzzelstukjes bij elkaar te leggen. Natuurlijk leven er heel wat ideeën bij het stadsbestuur en de stadsdiensten, maar we legden ons oor ook al te luisteren bij de provincie, bij het Agentschap Natuur & Bos, Regionaal Landschap Noord Hageland enzovoort. Daarnaast ging er op 1 juni, in samenwerking met de Vlaamse dienst Stedenbeleid, een studiebureau aan de slag. Dat studiebureau zal de hele conceptstudie begeleiden en samen met ons aan een doordacht en gedragen masterplan voor de nabije en verre toekomst werken. We hopen dat we het resultaat van dat werk in juni 2023 aan jullie kunnen voorstellen. 

‘Gedragenheid’ is een belangrijk kernwoord. Van bij de start is het onze intentie om alle Aarschottenaren bij dit studieproces te betrekken. Daarom organiseren we deze zomer alvast een volksbevraging. 

Jouw mening telt! 

Wat zijn jullie ideeën rond het recreatiegebied Schoonhoven? We komen het graag te weten! Misschien lever jij wel dat unieke idee waar nog niemand aan dacht. Of, zeker zo belangrijk, geeft jouw stem nog wat extra gewicht aan ideeën die bij zeer velen leven. Gedragenheid, dus. 

Maar ook jullie bezorgdheden, tips en adviezen zijn zeer welkom! 
Op onze website vind je binnenkort een bevraging. Hierover later meer. We hopen alvast op jullie massale deelname. 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?