Stad Aarschot stelt plannen voor Laaksite voor

Gepubliceerd op dinsdag 13 juni 2023
In 2016 startte het stadsbestuur de procedure op om het gebied tussen de Herseltsesteenweg, de Grote Laakweg en de spoorweg te herbestemmen. De stad wil van dit gebied een volwaardige en toegankelijke sport- en recreatiesite maken ten dienste van scholen, sportclubs én recreanten.

Bekijk hier het plan

Sinds vele jaren was het de wens van de stad om het gebied langs de Grote Laakweg op te waarderen en tegemoet te komen aan de noden rond sportaccommodatie van scholen, (sport)verenigingen en recreanten in en om Aarschot. Daarbij werd uitgegaan van een bijkomende sporthal ten zuiden van de Grote Laak en een nieuwe kantine met kleedkamers ten noorden ervan. Deze kantine zou de oude kantine van SCA en de vele afgeleefde bijgebouwtjes vervangen.

Optimaal ruimtegebruik door bundelen van functies

Vorig jaar gooiden we het roer om en besloten we om alle sportieve functies te combineren in één gebouw, met daarrond een ruim aanbod aan sportmogelijkheden in openlucht. Door te combineren verlagen we enerzijds de totale bebouwde footprint en vermijden we dubbele infrastructuur en bouwkosten. Anderzijds versterken we het sportweefsel door binnen- en buitensport, maar ook competitie en recreatie samen te brengen. Door op die manier ruimte te creëren kunnen we ook de opgelegde 140 parkeerplaatsen bovengronds realiseren. Positief voor de waterhuishouding én een stuk goedkoper dan de eerder voorziene ondergrondse parking. En omdat we de nieuwe parking ten zuiden van de Grote Laak inplannen, kunnen we de sportsite zelf quasi autovrij maken.

Uitgebreide sportfaciliteiten

In het nieuwe sportgebouw vind je 3 multifunctionele sportvelden met tribune en voldoende berging, 14 kleedkamers en een ruime open kantine. Ten noorden bevindt zich een grote, mooie tribune en ten westen een prachtig terras waar het zalig genieten is. Het geweldige uitzicht op de site maakt dat je er evengoed wedstrijden van nabij kan beleven. Onder dat terras vind je trouwens een aantal kleedkamers en openbaar sanitair, ten dienste van de buitensporters en recreanten.

Buiten komt er een tweede kunstgrasveld aan de nieuwe tribune en vernieuwen we de natuurgrasvelden. Eén ervan vergroten we, wat bijvoorbeeld rugby mogelijk maakt. Verder trekken het nieuwe BMX-parcours en de pumptrack de aandacht. Er komen ook twee 3x3 basketveldjes en een groot skatepark. Dat alles wordt omgeven door een Finse piste van 1.400 meter. Langs die Finse piste vinden we 6 kleine eilandjes met fitnesstoestellen, al vormt vooral het uitgebreide calisthenics-park de grote blikvanger.

Toegankelijkheid en ruimte voor groen

Met de Laaksite bieden we onze inwoners en bezoekers een waaier aan nieuwe mogelijkheden om te sporten in een aangename parkomgeving. En dat voor iedereen, want we streven voor de hele site naar een A++ label voor toegankelijkheid. Dit betekent dat de Laaksite ook voor G-sporters makkelijk bereikbaar en bruikbaar zal zijn.

Ecologische reflex

Naast onze focus op toegankelijkheid en ruimte voor groen bij de ontwikkeling van het masterplan hebben we nog meer speerpunten. Water is er daar eentje van, met ruime aandacht voor buffering, infiltratie en hergebruik van regenwater op de hele site. Die ecologische reflex trekken we door in het sportgebouw, dat voor een groot deel zelfvoorzienend zal zijn in zijn energienoden.

Mobiliteit

Maar ook mobiliteit is onze focus, want aan het autovrij maken van de sportsite en het ontsluiten van de nieuwe parking linken we de heraanleg van de Mathildelaan. 

De plannen voor de Laaksite zijn er nu en de bouwaanvraag volgt. We kijken alvast uit naar de verdere realisatie.