Stad Aarschot en partners slaan handen in elkaar tegen schooluitval

Gepubliceerd op vrijdag 15 september 2023
Op vrijdagmiddag 15 september ondertekenden de stad Aarschot, de betrokken schooldirecties en organisaties de engagementsverklaring Parcours A. Dat is een samenwerking tussen de stad Aarschot, ARKTOS, Scholengroep Adite van het GO!, Katholieke scholengroep vzw Arcadia en de CLB’s.

Parcours A

Met dit Aarschotse project willen we scholen ondersteunen om schooluitval en definitieve uitsluiting bij hun leerlingen te voorkomen. Zo kunnen meer jongeren het onderwijs met een kwalificatie verlaten.

Daarbij zetten we in op groeps- en individuele begeleiding van jongeren en communicatie met de jongeren zelf, hun ouders, de school en externe diensten. Op die manier willen we de leerlingen terug aansluiting laten vinden bij hun school. Ook willen we hen gedragsveranderingen bijbrengen die hen helpen in hun schoolse of professionele carrière, zodat ze hun schoolcarrière constructief kunnen verderzetten.

Inhoudelijke uitwerking door ARKTOS

ARKTOS is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van het project. Dit Vlaams expertisecentrum voor jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties wil hen versterken in hun talenten en vaardigheden.

Trajecten op maat

Naargelang de specifieke noden van de leerling zal ARKTOS tijdens het schooljaar trajecten op maat uitvoeren die zowel voor- als nazorg omvatten. Elk traject beoogt de herinstroom van de betrokken leerling. Via de engagementsverklaring verbinden Scholengroep Adite van het GO!, Katholieke scholengroep vzw Arcadia en de CLB’s zich ertoe positief mee te werken aan elk traject.

Samen tegen schooluitval

We zijn ervan overtuigd dat Parcours A een succes zal worden en vele jongeren ten goede zal komen. Leerlingen die een kwalificatie op zak hebben, hebben een voetje voor en staan sterker in hun schoenen. Dat willen we al onze jongeren meegeven. Van harte dank aan alle partners om hier mee hun schouders onder te zetten.