Slachtaangifte offerfeest

De islamitische gemeenschap viert het Offerfeest. Tijdens het Offerfeest wordt vaak een dier geofferd. In de meeste gevallen gaat het om een schaap of een geit, maar ook runderen zijn toegelaten. Een gedeelte van het vlees van het geslachte dier wordt aan de armen gegeven.

Tegenwoordig wordt soms afgezien van het slachten van een dier en wordt een geldbedrag geschonken aan fondsen en hulporganisaties, hier of in het land van herkomst. Voor info betreffende giften kan je terecht bij de moskee.

Sinds 2015 wordt de Europese verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, volledig toegepast. Dit betekent dat, in tegenstelling tot voordien, religieuze slachtingen zonder voorafgaande verdoving enkel in een erkend slachthuis kunnen plaatsvinden. Volgens de voorschriften van het Executief van de Moslims in België (EMB) mogen dieren uitsluitend geslacht worden volgens de religieuze voorschriften door personen die hiervoor over een specifieke machtiging van het EMB beschikken.

Het verdoofd slachten volgens de religieuze ritus kan op een tijdelijk erkende slachtvloer. Hier wordt geslacht na gebruik van een verdovingstoestel. Sinds 2015 is het niet langer toegestaan om onverdoofd te slachten op een tijdelijke slachtvloer.

Slachtingen volgens een religieuze ritus mogen in geen enkel geval buiten een erkend slachthuis of tijdelijke erkende slachtplaats plaatsvinden. Rituele thuisslachtingen zijn bijgevolg verboden.

Tot slot is er ook de mogelijkheid om een geslacht schaap, ram of rund aan te kopen bij islamitische slagers.

Vervoer van het dier

Het vervoer door een particulier van zijn eigen schaap of geit vanaf het bedrijf naar een slachthuis of tijdelijke slachtplaats wordt beschouwd als niet-commercieel vervoer. Tijdens dit vervoer moet het welzijn van de dieren steeds gerespecteerd worden.

De dieren moeten in elk geval voldoende ruimte hebben om rechtop te kunnen staan en in een natuurlijke houding te kunnen liggen.

Niet-commercieel vervoer kan gebeuren in een aangepaste auto indien het om vervoer naar een tijdelijke slachtplaats gaat. Indien het dier naar een erkend slachthuis vervoerd wordt, eist het FAVV dat dit altijd gebeurt in een vervoermiddel dat grondig gereinigd en ontsmet kan worden.

In geen enkel geval mogen schapen of geiten vervoerd worden in een volledig afgesloten koffer van een personenwagen of met samengebonden poten.

Registratie slachting en slachtaangifte

Wie een dier wil laten slachten moet zich eerst laten registreren als aangever of eigenaar. Hiervoor kan je je aanmelden bij de gemeente met je identiteitskaart. Deze registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die je wil laten slachten. Zij kan dan ook ruim op voorhand gebeuren. Ze moet minstens 2 dagen voor de slachting gebeuren.

Heb je een registratie, dan moet je voor een particuliere slachting op een tijdelijke slachtplaats vooraf, van 21 tot 30 augustus 2017, een slachtaangifte doen bij de gemeente. Hiervoor heb je het beslagnummer van het dier en je registratiebewijs nodig (voor de traceerbaarheid van origine). Voor een particuliere slachting in een slachthuis gebeurt de aangifte bij aankomst in het slachthuis.

Enkele adressen
  • Algemeen slachthuis Mechelen, Slachthuislaan 1 - 2800 Mechelen, 015 28 00 96. Je bestelt rechtstreeks een rund bij de uitbater.
  • Tijdelijke slachtvloer Werchter, Eggelbroek 6 - 3118 Werchter, 0473 17 18 26. Schapen. De organisator vraagt jouw slachtvergunning aan. De slachting gebeurt onder verdoving.
  • Slachthuis Salembier Antwerpen, Slachthuislaan 70 - 2060 Antwerpen, 03 235 79 81. Je bestelt rechtstreeks een schaap bij de uitbater. De slachting gebeurt niet onder verdoving.
  • Slachthuis Lange Lobroekstraat Antwerpen, Lange Lobroekstraat¬†61, 2060¬†Antwerpen. Je bestelt online een schaap via www.offerfeestantwerpen.be. De slachting gebeurt nog niet onder verdoving.

De tijdelijke slachtplaatsen worden erkend door de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Regering die een lijst van de locaties zal publiceren op haar website https://www.lne.be/dierenwelzijn.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?