Slachtaangifte offerfeest

Het Islamitisch Offerfeest 2023

In 2023 zal het Offerfeest plaatsvinden van 28 juni tot en met 30 juni.

Slachtingen volgens een religieuze ritus kunnen alleen in een erkend slachthuis en op een tijdelijke erkende slachtplaats plaatsvinden. Je mag ze in geen geval thuis uitvoeren.

Verbod op onverdoofd slachten van dieren

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder verdoving. De verdoving moet omkeerbaar zijn en mag niet de dood van het dier tot gevolg hebben.

Uitsluitend personeel dat voldoende vakbekwaam is, mag met levende dieren werken in erkende slachthuizen en op tijdelijke slachtplaatsen. Om een getuigschrift van vakbekwaamheid te bekomen, moet het personeel een opleiding volgen en een examen afleggen. Volgens de voorschriften van het Executief van de Moslims in België (EMB) mogen alleen personen die over een machtiging van het EMB beschikken, dieren slachten volgens de religieuze voorschriften

Alternatieven

Voor het slachten van een schaap zijn er alternatieven mogelijk, zoals:

  • Het schenken van een gift.
  • Het spreiden van de slachtingen over de duur van het Offerfeest: gewoonlijk wordt het schaap op de eerste dag geslacht, maar dit is geen religieuze verplichting.
  • Vooraf bestellen van vlees dat geslacht is volgens de voorschriften van de religieuze ritus. Op die manier worden de slachtingen meer gespreid in de tijd en over heel Vlaanderen verdeeld.
  • Een rund slachten in plaats van een schaap.

Vervoer

Als particulier mag je een schaap in een auto vervoeren als het om vervoer naar een tijdelijke slachtplaats gaat. Vervoer je het dier naar een erkend slachthuis, dan eist het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat dit gebeurt in een vervoermiddel dat grondig gereinigd en ontsmet kan worden. Zorg ervoor dat de dieren voldoende ruimte hebben om rechtop te kunnen staan en in een natuurlijke houding te kunnen liggen. Je mag in geen geval schapen of geiten vervoeren in een volledig afgesloten koffer van een personenwagen of met samengebonden poten.

Slachtaangifte

Iedereen die een particuliere slachting wil (laten) uitvoeren, moet zich bij zijn gemeente registreren als aangever of eigenaar. Je ontvangt een document met je registratienummer. Deze registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die je wil (laten) slachten. Ze kan dan ook ruim op voorhand gebeuren.

Voor een particuliere slachting op een tijdelijke slachtplaats moet de eigenaar vooraf een slachtaangifte doen bij de gemeente. Voor een particuliere slachting in een slachthuis gebeurt de aangifte bij aankomst in het slachthuis.

De registratie van eigenaars/aangevers en het afleveren van slachtaangiftes gebeurt elektronisch door de gemeente. Het aangiftebewijs blijft acht dagen geldig. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het FAVV.

Meer info?

Meer informatie en de lijst van tijdelijk erkende slachtplaatsen kan je vinden op volgende link:

https://www.vlaanderen.be/offerfeest-praktische-organisatie#tijdelijk-erkende-slachtplaatsen

Bent u tevreden met de info op deze pagina?