Schot in je Zaak

Heel veel creatieve en klantvriendelijke ondernemers zijn geïnteresseerd in Aarschot als uitvalsbasis voor een handelszaak. Ideaal voor een bruisende handelskern! We willen deze startende ondernemers graag een duwtje in de rug geven. Daartegenover staat dat leegstand één van de meest hinderlijke elementen in het straatbeeld van een handelskern is. Het heeft een negatieve invloed op de beeldkwaliteit en de sfeer en beleving in een stadskern. Bijgevolg hebben we Schot in je Zaak in het leven geroepen.

Wat is Schot in je Zaak?

Hiermee worden starters begeleid naar het meest geschikte pand. Eigenaars van panden worden op hun beurt gesteund met tal van maatregelen om een pand ‘instapklaar’ te maken en te voorzien van de nodige visuele aantrekkelijkheid. Schot in je Zaak betreft niet enkel financiële steun maar eveneens een begeleiding op maat om van elk leegstaand handelspand een mooie Aarschotse onderneming te maken.

Schot in je Zaak is een pakket van maatregelen ter bevordering van de invulling van handelspanden. Met dit pakket kunnen starters en eigenaars van panden, samen met de stadsdiensten en het leegstandsteam, aan de slag gaan.

In dit pakket zitten onder andere:

  • Een persoonlijke begeleiding op maat;
  • Het faciliteren van tijdelijke invullingen;
  • Een kwaliteitslabel om de verhuurbaarheid van het pand te promoten;
  • Een raamsticker met het logo van Schot in je Zaak om je pand visueel herkenbaar te maken voor potentiële starters;
  • Promotie van jouw pand via de stedelijke kanalen;
  • Een pop-up subsidie voor zowel eigenaar als ondernemer.

Een persoonlijke aanpak op maat staat voorop. Je zal eerst individueel benaderd worden door het team van Schot in je Zaak om de specifieke situatie te bespreken en om samen een oplossing op maat te zoeken.

Echter, louter intekenen op Schot in je Zaak volstaat niet om in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor de leegstandsheffing. Het bevordert en stimuleert wel de invulling van een pand op basis van promotie, persoonlijke en financiële begeleiding.

Subsidie

Voor de uitbater van de pop-up store wordt een eenmalige ondersteuning voorzien van maximum 1.000 euro na voorlegging van facturen: bv. reclame- en publiciteitskosten, inrichtingskosten, pop-up huurovereenkomst (minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden).

Voor de eigenaar wordt een eenmalige ondersteuning voorzien van maximum 1.000 euro per handelspand na voorlegging facturen: bv. brandverzekering, leegstandsheffing, verhuurklaar maken van het pand…

Er is een subsidiepot voorzien van 12.000 euro per jaar. De dossiers worden in volgorde van aanvraagdatum behandeld.

De subsidie kan gecumuleerd worden met andere handelssubsidies van de stad (bv. gevelrenovatie…). Eenzelfde kost kan echter geen tweemaal in rekening worden gebracht. Indien het gaat om een nieuwe vestiging/verkooppunt van een bestaande handelszaak (binnen of buiten het kernwinkelgebied) wordt dit beschouwd als een bestaande handelszaak en heeft de uitbater geen recht op een pop-up subsidie. Ingediende facturen moeten gedateerd zijn vanaf de inwerkingtreding van dit reglement per 1 juli 2022.

Het uitbaten van een pop-up store zal niet resulteren in een schrapping van de handelszaak op de leegstandslijst. Wél wordt de handelszaak vrijgesteld van leegstandsheffing. Nieuwe uitbaters van een pop-up store worden gevrijwaard van de kosten voor het uitvoeren van een brandveiligheidscontrole indien het retributiereglement dit toelaat.

Wie ?

Dit reglement is van toepassing sinds 1 juli 2022 en is enkel van toepassing op gebouwen die vergund zijn voor handel of horeca en gelegen zijn in de handelskern van Aarschot: Amerstraat (tot en met huisnummer 27, tot en met huisnummer 50); Bekaflaan (huisnummers 1, 2, 3), Bogaardenlaan (huisnummers 1 en 1a), Bogaardenstraat; Capucienenstraat; Diestsestraat; Gasthuisstraat; Grote Markt; Jan Ophemstraat; Jozef Tielemansstraat; Kardinaal Mercierstraat; Leuvensestraat; Martelarenstraat; Schaluin; Sint-Niklaasberg; Theo De Beckerstraat; Zwanestraat.

Lees het reglement voor alle voorwaarden en afspraken. Je kan het reglement onderaan deze webpagina downloaden.

Procedure

Stuur een mailtje naar startersondersteuning@aarschot.be.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?