Social media

Samenwerking tussen stedelijk onderwijs van Aarschot en Scholengroep Adite van het GO!

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2019
Vanaf 1 september 2019 zullen de stedelijke basisscholen van Aarschot en de basisscholen van Scholengroep Adite één netoverschrijdende scholengemeenschap vormen. De oprichting van deze scholengemeenschap is de eerste stap in een verdere samenwerking tussen beide officiële onderwijsverstrekkers.

Intentieverklaring tot samenwerking

Het bestuur van de stad Aarschot en Scholengroep Adite hebben een intentieverklaring afgesloten, waarin ze zich engageren tot een doorgedreven samenwerking tussen het stedelijk onderwijs van Aarschot en Scholengroep Adite van het GO!. Er worden momenteel gesprekken gevoerd om mogelijk in een latere fase een integratie van het stedelijk leerplichtonderwijs van Aarschot binnen Scholengroep Adite te realiseren. De beide besturen streven ernaar om in de toekomst een gemeenschappelijke visie te implementeren in al hun scholen.

Netoverschrijdende scholengemeenschap

De eerste stap in de samenwerking wordt gezet op 1 september 2019, met de oprichting van een netoverschrijdende scholengemeenschap voor het basisonderwijs. De stedelijke basisscholen Knipoog uit Rillaar en de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs Elzenhof zullen vanaf dan één scholengemeenschap vormen met de basisscholen van Scholengroep Adite van het GO!. Voor Adite gaat het om vier basisscholen in regio Aarschot: Zonnedorp (Aarschot), De Hoogvlieger (Ourodenberg), Dol-fijn (Rillaar) en De Winge (Tielt-Winge); twee basisscholen in Diest: Freinetschool De Pit en De Kleine Prins en drie basisscholen in regio Tessenderlo: De Klimop (Ham), De Letterberg (Tessenderlo) en De Berk (Paal).

Dankzij de nieuwe scholengemeenschap kunnen de scholen zich sterker regionaal verankeren en onderling expertise uitwisselen.

Volgende stappen vanaf september 2020

Op 1 september 2020 zullen ook de secundaire scholen van het stedelijk onderwijs in Aarschot en Scholengroep Adite een netoverschrijdende scholengemeenschap secundair onderwijs vormen.

De intentieverklaring stipuleert bovendien de mogelijkheid om het stedelijk onderwijs te integreren in Scholengroep Adite. Het bestuur van de stad Aarschot en de Raad van Bestuur van Scholengroep Adite zullen de tussentijd gebruiken om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Na de onderzoekende stappen zal beslist worden welke onderdelen van het stedelijk onderwijs bij deze verdere stap zullen betrokken worden.

Dankzij de samenwerking tussen de officiële onderwijspartners zullen de betrokken scholen een vollediger en complementair studieaanbod binnen de regio kunnen aanbieden. Met een vlottere overgang tussen verschillende studierichtingen binnen de verschillende instellingen anticiperen de scholen op de hervorming secundair onderwijs in de hogere leerjaren.

Meer info?

Stad Aarschot
Gwendolyn Rutten - burgemeester
gwendolyn.rutten@aarschot.be
Geert Schellens - schepen van Onderwijs
geert.schellens@aarschot.be

Scholengroep Adite
013 35 04 90 of 0497 91 02 22
ann.scheys@adite.be

Scholengroep 12 Adite groepeert 9 basisscholen, 6 secundaire scholen, een internaat, een CLB en een CVO. Met 750 geëngageerde medewerkers verwelkomen we elke dag 9.400 leerlingen en cursisten. Als Scholengroep slaat Adite een brug tussen ons onderwijsnet, het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en de scholen en centra binnen onze regio.