Social media

Ruimingswerken aan waterlopen

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019
Tussen 1 december 2019 en 31 maart 2020 laat de provincie ruimingswerken uitvoeren aan de waterlopen Heidelaakbeek, de Moutlaak en de Vennebeek.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Het gaat dus niet om slibruimingen.

Meer info?

waterwerken@vlaamsbrabant.be

016 26 75 72