Rioleringswerken in Molendreef en omliggende straten

Gepubliceerd op vrijdag 8 september 2023
De stad Aarschot en Aquafin zijn aan de slag in de Molendreef en omliggende straten in Rillaar.

De bestaande riolering is verouderd en moet worden vervangen. Bovendien komt het afvalwater uit de buurt vandaag in de Grote Motte terecht. De rioleringswerken starten voorjaar 2023 en duren vermoedelijk tot midden 2024. Nadien wordt de rijweg opnieuw aangelegd.

Aanleg gescheiden riolering
Aquafin plaatst een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel in de Molendreef, Motteveld, Waterhof, de Kleine Molendreef, Vin, de Jozef Van Thieltstraat en de Langestraat. Regen- en afvalwater zullen er na de werken apart worden afgevoerd.

Werken vanaf eind maart 2023
Eind maart 2023 starten de eerste, voorbereidende werken in de Molendreef. Aansluitend voeren enkele nutsmaatschappijen aanpassingen uit aan hun kabels en leidingen. Tegelijk starten de eerste rioleringswerken in de Jozef Van Thieltstraat en Waterhof. 

Een uitgebreide fasering en de laatste stand van zaken lees je op de website van Aquafin

Update 8 september

  • In de Jozef Van Thieltstraat is een tijdelijke steenslagverharding gelegd zodat de opritten en garages bereikbaar zijn. De aannemer start hier binnenkort met de klinkerwerken, nadat de rioleringswerken in de Molendreef afgerond zijn.
  • In Waterhof plaatst de aannemer op 11 september de boordstenen en goten in ter plaatse gestort beton. De opritten en garages zijn tijdelijk niet bereikbaar. De omwonenden hebben hierover een infobrief ontvangen.
  • In de Molendreef legt Aquafin de gescheiden riolering aan vanaf het kruispunt met de Langestraat richting de Diestsesteenweg. Vanaf 11 september sluit Aquafin de woningen aan op de nieuwe leidiingen.

 

Update 21 augustus

  • In de Molendreef is Aquafin gestart met de aanleg van de afvalwaterriolering (DWA) en de regenwaterafvoer (RWA). Ze leggen de riolering aan vanaf het kruispunt met de Langestraat richting de Diestsesteenweg.
  • In Waterhof sluiten ze de woningen aan op de nieuwe riolering. Daarvoor graven ze dwarssleuven van de perceelsgrenzen richting de hoofdriolering, woning per woning.
  • In de Jozef Van Thieltstraat zijn de woningen aangesloten op de nieuwe riolering. Daar starten ze binnenkort met de heraanleg van de weg, eerst de fundering en daarna de boordstenen voordat we het wegdek plaatsen.

Vragen?

Met vragen over de riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8 en 17 uur terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be.