Social media

Rioleringswerken Geburestraat

Op het eerste gedeelte dat aansluit op de Oude Mechelsebaan worden vanaf 22 april 2019 rioleringswerken uitgevoerd. De uitvoeringstermijn bedraagt 90 werkdagen. Er wordt enkel een afvalwaterriool aangelegd. Het regenwater van de aangelanden moeten zij zelf blijven verwerken. Het regenwater dat op de rijweg valt, moet in de berm infiltreren. Door de helling van de rijweg moet een persleiding aangesloten worden op de riolering in de Oude Mechelsebaan. Hiervoor moet de aannemer het kruispunt beperkt openleggen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?