Rioleringsproject Tieltseweg

Tegen 2027 moet Aarschot net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten de doelstellingen van de overheid halen om het aantal lozingen van ongezuiverd afvalwater in waterlopen te verminderen en zo de zuiveringsgraad te verhogen.

In Aarschot hebben we te maken met een historische achterstand op het vlak van rioleringsinfrastructuur, zo ook in de Tieltseweg. In samenwerking met Riopact, dat instaat voor het rioolbeheer in Aarschot, hebben we een planning opgemaakt voor de aanleg van gescheiden riolering in de Tieltseweg. Deze planning is gebaseerd op de prioriteit volgens de zoneringsplannen.

Riopact is een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin. De stad werkt samen met Riopact voor het rioolbeheer, waarbij Aquafin o.a. instaat voor de rioleringswerken en De Watergroep o.a. voor de huisaansluitingen.

Projectvoorstel ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij

Zo hebben we een hele tijd geleden een projectvoorstel ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het aanleggen van gescheiden riolering in de Tieltseweg. De VMM is immers de subsidiërende overheid. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop.

Studiebureau aangesteld

Gelijktijdig heeft onze rioolnetbeheerder Riopact het studiebureau Jonckheere aangesteld om dit project uit te werken. Er moet immers een heel traject gevolgd worden vooraleer we de definitieve goedkeuring van de VMM kunnen krijgen, de omgevingsvergunning kunnen bekomen, de aanbestedingsprocedure hebben doorlopen enz.

Voorwaarden

Intussen heeft de VMM bevestigd dat het projectvoorstel in aanmerking komt voor een versnelde subsidieregeling als het voldoet aan alle opgelegde voorwaarden. Naast heel wat regelgeving over de waterhuishouding omvatten de strenge voorwaarden een erg strakke timing. Zo moet nog dit najaar de omgevingsvergunning worden aangevraagd, moet het dossier ten laatste tegen begin ’24 worden aanbesteed en moeten de werken in 2024 worden uitgevoerd.

Meer info?

De ontwerpplannen moeten voor sommige zaken nog verder in detail worden uitgewerkt. Toch vinden we het belangrijk om je nu al duidelijk te informeren over de geplande werken in de Tieltseweg. Op 27 februari 2024 vond een infoavond plaats over de werken. Hieronder vind je de presentatie. 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?