Rioleringsproject Nieuwlandlaan

Infomoment voor de bedrijven van bedrijventerrein Nieuwland op 20 maart

De stad Aarschot en Riopact plannen samen de herinrichting van bedrijventerrein Nieuwland. Om de bedrijven hierover te informeren organiseerden we op woensdag 20 maart een infomoment in het Kasteel van Nieuwland. Tijdens dit infomoment kwamen de huidige stand van zaken, de verdere aanpak en timing, en de meest recente ontwerpplannen aan bod. Onderaan deze webpagina vind je de bijhorende presentatie. 

Algemeen

Tegen 2027 moet Aarschot, net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, de doelstellingen van de Vlaamse overheid halen om de impact van lozingen van ongezuiverd afvalwater in waterlopen te verminderen. Op die manier willen we de komende jaren de waterkwaliteit van onze waterlopen sterk verbeteren.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkt samen met gemeenten, gemeentelijke rioolbeheerders en Aquafin om deze doelstellingen te behalen. In veel gemeenten wordt het doel bereikt via het lopende beleid en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur. Voor sommige gemeenten zijn extra uitbreidingsprojecten nodig.

Bovendien moeten we in Aarschot bijkomende inspanningen leveren om een historische achterstand in de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur in te halen, zo ook in de Nieuwlandlaan.

De komende jaren zullen aanzienlijke inspanningen nodig zijn om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren, zoals vastgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen. De zonerings- en uitvoeringsplannen leggen vast waar riolering en waterzuivering moeten worden verbeterd, welke projecten het meest prioritair zijn en wie ze moet uitvoeren. Deze projecten betreffen onder andere rioleringswerken, afvalwaterzuivering en individuele behandelingsinstallaties (IBA's).

Op basis van de prioriteiten volgens de zonering- en uitvoeringsplannen hebben rioolnetbeheerder Riopact en de stad Aarschot een planning opgesteld voor de aanleg van gescheiden riolering en de plaatsing van IBA’s.

Binnen Riopact bundelen De Watergroep - het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen - en Aquafin - het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf met een jarenlange ervaring - de krachten voor een efficiënt en integraal beheer van afval- en regenwater. Op die manier heeft de stad Aarschot een partner met alle noodzakelijke kennis en expertise om zich bij het rioleringsbeheer te laten bijstaan. Burgers beschikken over één aanspreekpunt voor alles wat met afvalwater te maken heeft.Bent u tevreden met de info op deze pagina?