Rioleringsproject Bekaflaan en aansluiting Langdorp

Tegen 2027 moet Aarschot net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten de doelstellingen halen om het aantal lozingen van ongezuiverd afvalwater in waterlopen te verminderen en zo de zuiveringsgraad te verhogen. In samenwerking met onze rioolnetbeheerder Riopact hebben we een planning opgemaakt voor de aanleg van gescheiden riolering in de Bekaflaan en aansluiting Langdorp. Deze werken hebben als doel het afvalwater van Langdorp en de Bekaflaan aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot. Hiertoe voeren we werken uit in de Bogaardenstraat, op de Koemarkt, in de Bekaflaan en de Franse Liniestraat.


Studiebureau aangesteld

Onze rioolnetbeheerder Riopact heeft een studiebureau aangesteld om dit project uit te werken. Ondanks de aanzienlijke voortgang van het ontwerp, stuiten we op enkele uitdagingen door de complexiteit en omvang van het project. Hierdoor neemt de voorbereiding meer tijd in beslag dan aanvankelijk gepland. Er moet nog een heel traject gevolgd worden vooraleer we de omgevingsvergunning kunnen bekomen, de aanbestedingsprocedure hebben doorlopen enzovoort.

We hopen in het najaar van 2024 met de werkzaamheden voor het rioleringsproject 96274HAA Bekaflaan en aansluiting Langdorp te kunnen starten in de Franse Liniestraat in Langdorp. Daarna schuiven de werken op richting centrum Aarschot. Op dit moment hebben we nog geen concrete timing voor het rioleringsproject Bekaflaan en aansluiting Langdorp. De ontwerpplannen moeten we nog verder in detail uitwerken. Toch vinden we het belangrijk om je nu al te informeren over de geplande werken.

Riopact is een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin. De stad werkt samen met Riopact voor het rioolbeheer, waarbij Aquafin onder andere instaat voor de rioleringswerken en De Watergroep onder andere voor de huisaansluitingen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?