Rioleringswerken in Molendreef en omliggende straten

De stad Aarschot en Aquafin zijn aan de slag in de Molendreef en omliggende straten in Rillaar.

De bestaande riolering is verouderd en moet worden vervangen. Bovendien komt het afvalwater uit de buurt vandaag in de Grote Motte terecht. De rioleringswerken starten voorjaar 2023 en duren vermoedelijk tot midden 2024. Nadien wordt de rijweg opnieuw aangelegd.

Aanleg gescheiden riolering
Aquafin plaatst een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel in de Molendreef, Motteveld, Waterhof, de Kleine Molendreef, Vin, de Jozef Van Thieltstraat en de Langestraat. Regen- en afvalwater zullen er na de werken apart worden afgevoerd.

Werken vanaf eind maart 2023
Eind maart 2023 starten de eerste, voorbereidende werken in de Molendreef. Aansluitend voeren enkele nutsmaatschappijen aanpassingen uit aan hun kabels en leidingen. Tegelijk starten de eerste rioleringswerken in de Jozef Van Thieltstraat en Waterhof. 

Een uitgebreide fasering en de laatste stand van zaken lees je op de website van Aquafin

Update 11 april 

Vanaf vrijdag 12 april starten we met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in Vin.

 • Die dag werken we op het kruispunt Langestraat & Vin, tot en met maandagnamiddag.
 • Vanaf 16 april start de rioleringsaanleg in Vin. We verwachten dat deze werken ongeveer 2 weken zullen duren.
 • Na de rioleringsaanleg wordt deze beproefd. Als alles in orde is, dan starten we met de huisaansluitingen.

Toegankelijkheid

 • De werken worden uitgevoerd in een vooruitschrijdende werkzone aan ongeveer 30 meter per dag, vanaf het kruispunt met de Langestraat.
 • Je kan Vin binnenrijden via de Molendreef, tot en met maandag moet je omrijden via de Jozef Van Thieltstraat. Maandag gaan de snelheidsdrempels in de Molendreef open.
 • Komt de werkzone dichterbij en heb je je wagen nodig, dan parkeer je hem best de dag op voorhand buiten Vin.

De opritten worden bereikbaar gehouden buiten de werkuren van de aannemer.

Update 29 maart

De aannemer gaat in paasverlof

Vanaf 1 tot en met 7 april is de aannemer in collectief verlof. Er zal dan weinig of geen activiteit zijn op de werf.

De huisartsenwachtpost blijft bereikbaar

De rioleringswerken stoppen voor het verlof net voor de ingang in de Langestraat. Daarna gaan we daar voorbij.

 • Tot en met 7 april is de huisartsenwachtpost bereikbaar via de Langestraat.
 • Vanaf 8 april is de wachtpost bereikbaar via Waterhof.
 • We plaatsen de nodige signalisatie om dit aan te geven. Hier vind je een plannetje met de omleiding.

Opgelet: de wachtpost ligt in een woonzorgcentrum en heel wat bewoners zijn geregeld buiten met looprekjes of in een rolstoel. Rij stapvoets om ongelukken te vermijden.

Update 19 maart 2024

Als het weer het toelaat, starten we op 25 maart met de verdere heraanleg van de Molendreef. Die dag leggen we de fundering van de rijweg tussen de Jozef Van Thieltstraat en de Diestsesteenweg. Op 27 maart plannen we de aanleg van de onderlaag asfalt.

Dit betekent dat er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zal zijn in deze zone vanaf 25 maart om 7 uur tot 28 maart om 7 uur.

Opgelet, deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regenweer kan je immers niet asfalteren en ook de fundering mag niet te nat zijn. Indien nodig passen we de planning aan.

Update 29 februari 2024

Op maandag 4 maart starten Aquafin en aannemer Besix - in samenwerking met de stad Aarschot - aan een volgende fase in de Molendreef en omliggende straten. Vanaf dan werkt de aannemer in de Langestraat, vanaf de Diestsesteenweg tot aan ’t Rietlaer. Er komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel en ook de rijweg wordt heraangelegd. Als alles volgens planning loopt, duren de werken in dit deel van de Langestraat tot midden juli 2024. 

Lokaal verkeer en bezoekers van ’t Rietlaer volgen een omleiding via de Diestsesteenweg, Zoot en Langestraat: zie het omleidingsplan onderaan deze webpagina. Ter hoogte van ’t Rietlaer kan lokaal autoverkeer de werken via een tijdelijke doorsteek passeren. Ook voetgangers en fietsers kunnen de werken op deze manier voorbij. De aannemer bezorgt de omwonenden een briefje met daarin alle praktische bereikbaarheidsinfo. 


Update 15 januari 2024

Omwille van de weersomstandigheden stellen we de klinkerwerken in de Jozef Van Thieltstraat uit tot maandag 22 januari.


Update 11 januari 2024

 • Op maandag 15 januari start de aannemer met de klinkerwerken in de Jozef Van Thieltstraat. De werken zullen een tweetal weken in beslag nemen. De omwonenden ontvangen hierover een bewonersbrief van de aannemer.
 • Wat de huisvuilophaling betreft, zal de aannemer het huisvuil verzamelen aan het kruispunt met de Molendreef.


Update 7 december 2023

 • Op maandag 11 en dinsdag 12 december wordt de schuiflaag tussen Molendreef 49 en de Diestsesteenweg geplaatst. Daarna wordt de onderlaag asfalt geplaatst.
 • Lees de volledige bewonersbrief hier.
 • De bestratingswerken in de Jozef Van Thielstraat zijn onder voorbehoud ingepland voor januari.


Update 30 november 2023

 • Door de voorspelde vriestemperaturen kunnen de asfaltwerken tussen de Langestraat en Waterhof niet doorgaan op vrijdag 1 december.
 • Bij die temperaturen zou het asfalt immers te snel afkoelen en beginnen afbrokkelen.
 • We werken wel nog verder aan de fundering van de rijweg. Zodra de asfaltwerken opnieuw zijn ingepland, zal Aquafin de bewoners verwittigen.


Update 27 november 2023

 • Door de regenval is de start van de funderingswerken tussen de Langestraat en Waterhof verschoven naar dinsdag 28 november.
 • Op vrijdag 1 december gieten we de onderlaag asfalt in de Molendreef, tussen de Langestraat en Waterhof.


Update 21 november 2023

Door de slechte weersomstandigheden is de planning opgeschoven. 

 • Op 21 en 22 november gieten we de goten en boordstenen tussen de Langestraat en Waterhof. Er is tijdelijk geen toegang voor gemotoriseerd verkeer. De bewoners kregen een brief met meer informatie.
 • Tussen 24 en 27 november leggen we de fundering van de rijweg tussen de Langestraat en Waterhof. Tussen 30 november en 1 december leggen we de onderfundering tussen Waterhof en de Diestsesteenweg.
 • Als alles goed gaat, gieten we op 6 december de goten en boordstenen tussen Waterhof en de Diestsesteenweg.
 • De datum voor de plaatsing van de asfaltonderlaag ligt nog niet vast en zullen we later bekendmaken.

Opgelet: de planning hangt af van de weersomstandigheden. Indien nodig schuift de planning op. Bij regenweer kan je immers geen beton gieten.


Update 9 oktober 2023

Op maandag 16 oktober start aannemer Besix met werken aan het kruispunt Molendreef – Langestraat. De nieuwe riolering van de Molendreef wordt er aangekoppeld op de collector in de Langestraat. Daarna wordt het kruispunt volledig heraangelegd. Ook de aansluiting van Rommelaar valt mee in deze werfzone.

Omleiding voor verkeer

Tijdens de werken is het kruispunt niet toegankelijk voor verkeer. Als alles volgens planning verloopt, kan het kruispunt ten laatste in april 2024 weer open voor alle verkeer.

Lokaal verkeer volgt een omleiding.

 • Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Diestsesteenweg en de Tieltsebaan (grondgebied Scherpenheuvel) om de zone tussen de werf en de Maasstraat te bereiken. Het zuidelijke deel van de Langestraat (zijde ’t Rietlaer) blijft beschikbaar vanaf de Diestsesteenweg.
 • Fietsers kunnen om de werfzone heen fietsen via de lokale buurtwegen, zoals Molemanshofstraat tussen de Langestraat en Rommelaar.

Ook bussen van De Lijn volgen een omleiding. Check de dienstregeling via www.delijn.be.

Woon je in de werfzone? Dan ontvang je een briefje in de brievenbus van Besix/Aquafin met daarin meer info over de bereikbaarheid in de werfzone.

Update 8 september 2023

 • In de Jozef Van Thieltstraat is een tijdelijke steenslagverharding gelegd zodat de opritten en garages bereikbaar zijn. De aannemer start hier binnenkort met de klinkerwerken, nadat de rioleringswerken in de Molendreef afgerond zijn.
 • In Waterhof plaatst de aannemer op 11 september de boordstenen en goten in ter plaatse gestort beton. De opritten en garages zijn tijdelijk niet bereikbaar. De omwonenden hebben hierover een infobrief ontvangen.
 • In de Molendreef legt Aquafin de gescheiden riolering aan vanaf het kruispunt met de Langestraat richting de Diestsesteenweg. Vanaf 11 september sluit Aquafin de woningen aan op de nieuwe leidiingen.

Update 21 augustus 2023

 • In de Molendreef is Aquafin gestart met de aanleg van de afvalwaterriolering (DWA) en de regenwaterafvoer (RWA). Ze leggen de riolering aan vanaf het kruispunt met de Langestraat richting de Diestsesteenweg.
 • In Waterhof sluiten ze de woningen aan op de nieuwe riolering. Daarvoor graven ze dwarssleuven van de perceelsgrenzen richting de hoofdriolering, woning per woning.
 • In de Jozef Van Thieltstraat zijn de woningen aangesloten op de nieuwe riolering. Daar starten ze binnenkort met de heraanleg van de weg, eerst de fundering en daarna de boordstenen voordat we het wegdek plaatsen.

Vragen?

Met vragen over de riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8 en 17 uur terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?